Pascale Plusquin


Frac­tie­voor­zitter

Pascale Plusquin (1974) is al jaren actief als dierenbeschermer en lid van de partij. De geboren Maastrichtse verruilde haar roots later voor Heerlen, waar zij actief verder ging met het strijden tegen dierenleed. In die periode heeft ze mooie resultaten in naam van de Partij voor de Dieren weten te boeken.

Haar geboortegrond heeft ze verruild voor de gemeente Heerlen, waar ze
zich sinds 2018 inzet tegen dierenleed als Heerlens Raadslid.

Gerelateerd

Heerlens wild en natuur is veilig: jacht­verbod in Heerlen!!

Eindelijk is het zover: in de gemeente Heerlen zal niet langer gejaagd worden. Jarenlang heeft de Partij voor de Dieren Heerlen gepleit voor het stoppen met de jacht. En nu komt het gemeentebestuur eindelijk tot hetzelfde inzicht. Daar was niet eens een PvdD-motie voor nodig. PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin is dan ook verheugd met het besluit van de gemeente Heerlen. Plusquin: “Heel g...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws