Raadslid Plusquin fabuleus in interview 'fameus!'-uitgave!


21 december 2018

Andere accenten en andere waarden

Interview met Pascale Plusquin

De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Limburg, Pascale Plusquin, raadt vrouwen aan om politiek actief te worden: ‘Het is heel mooi als je kunt vechten voor je idealen.’ Zij wil opkomen voor alles wat kwetsbaar is en het beschermen waard.


Pascale Plusquin, Statenlid en gemeenteraadslid in Heerlen, probeert werk (als adviseur in de zorg) en politiek gescheiden te houden. Qua tijd zijn ze echter goed te combineren. Ook is ze moeder van een dochter van drie. ‘Dat is een extra drive. Ik wil een sterk rolmodel zijn en vechten voor een betere wereld, een leefbare aarde. Dat doe ik ook voor haar.’ Het bedrijf waarvoor Pascale werkt, heeft een vrouwelijke directeur en ook andere vrouwen op hoge functies. ‘Dat vind ik belangrijk; al ben ik er juist door de politiek over gaan nadenken. Maar onzichtbaarheid van vrouwen is in mijn partij geen thema. In Heerlen bestaat de fractie alleen uit vrouwen, landelijk was Marianne Thieme de eerste fractievoorzitter die met zwangerschapsverlof ging.'

Blijven hameren
'Mannen kijken vaak vooral naar economie en werkgelegenheid. Vrouwen brengen misschien andere idealen in. Ik kijk naar de natuur, naar luchtkwaliteit, dieren, mensen: LHBTI’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse mensen), kinderen die in armoede leven ... In Heerlen is een basisinkomen voor iedereen op dit moment niet haalbaar. Maar je moet erop blijven hameren hoe je de cirkel van armoede dan wel wilt doorbreken. In de gemeenteraad werd bijvoorbeeld een mooie presentatie gegeven over een nieuw evenement: WinterTijd, met een schaatsbaan, een glijbaan en een wintercafé. Eliane Geron, mijn collega in de gemeenteraad, heeft daar vragen over gesteld: hoe voorkom je dat er straks kinderen aan de kant moeten staan?’

Gezondheid
Pascale Plusquin wil zowel van onderop als van bovenaf dingen
veranderen. ‘Het is belangrijk dat mensen van allerlei achtergrond elkaar weten te vinden. Daar horen bijvoorbeeld de Boze Moeders bij. Zij protesteren tegen de uitbreiding van Maastricht-Aachen-Airport omdat de mensen om het vliegveld heen ziek worden van het geluid en de uitstoot. Door te lobbyen kan ook een eenmansfractie dingen voor elkaar krijgen. Na een nieuw onderzoek over het verband tussen longontsteking en de intensieve geitenhouderij is besloten dat de geitenhouderij voor twee jaar op slot gaat. Er komt geen geit meer bij tot we weten hoe het precies zit. Dat is belangrijk voor de geiten en de bokken maar zeker ook voor de mensen.

Ik merk dat partijen die hier niet mee bezig zijn, toch wat ongemakkelijk worden als je zulke vragen en waarden inbrengt. Vrouwen durven kwetsbare onderwerpen makkelijker onder de aandacht te brengen, ze brengen andere thema’s in en leggen de accenten anders: duurzaamheid, diversiteit, kinder-armoede. Want wat is nu belangrijker: de economie of de gezondheid van de kinderen en het voortbestaan van de aarde?’


Boete

‘Vrouwen zijn de helft van de samenleving en alleen al daarom moeten er voldoende vrouwen op de kieslijsten staan, ook op belangrijke plekken. Bijna alle partijen zeggen dat ze een evenwichtige afspiegeling van de bevolking belangrijk vinden. Maar je ziet het niet altijd terug op de kieslijsten. Dat mogen partijen zich wel aantrekken. Het ligt ook aan vrouwen zelf omdat ze zich niet zo sterk profileren. Maar ze moeten ook de kans krijgen en de partijen kunnen dat stimuleren. Aan beide kanten laten ze kansen liggen. FAM! doet met de Kweekschool #MVIP heel goed werk .’

Vindt Pascale dat er een quotum moet komen? Ze vertelt eerst een anekdote: ‘Onze zusterpartij in Frankrijk heeft een boete gekregen van € 20.000 omdat ze te veel vrouwen op de lijst had staan! Een quotum moet er komen als het niet anders kan, maar laten we hopen dat het niet nodig is, dat zowel vrouwen als partijen zich ervoor inzetten dat de stem van vrouwen gehoord wordt. Ik wil graag vrouwen oproepen om die stap te zetten. Het gaat om passie en gedrevenheid. Bovendien inspireren vrouwen elkaar. Ik krijg energie van FAM! en van de Boze Moeders. Je stem laten horen geeft een goed gevoel.’