Motie "Geen sjoe­mel­stroom meer"


9 november 2018

Motie ‘Geen sjoemelstroom meer ’De raad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 7 en 8 november 2018;Ad agendapunt 2 (vaststellen MBP, inclusief begroting 2019);Gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.


Constaterende dat:

-gemeenten sedert 2015 met het Rijk hebben afgesproken alleen nog volledig duurzaam in te kopen;

-onder volledig duurzaam inkopen ook de inkoop van volledig duurzame energie hoort;-“sjoemelstroom”, oftewel het inkopen van GVO’s (garanties van oorsprong), geen bijdrage levert aan additionele groene stroom;-gemeente Heerlen nog steeds “sjoemelstroom”inkoopt;


Status

Ingediend

Voor

Tegen