Inbreng Plusquin Begroting 2020 Tweede termijn


7 november 2019
Voorzitter,

Vergissen is menselijk, fouten ruiterlijk toegeven is een kunst. Dat heeft wethouder De Beer toch wel met veel verve gedaan vandaag namens het college. Onze complimenten natuurlijk ook voor de heer Hazen vanwege zijn scherpe blik op cijfers. Wat de Partij voor de Dieren betreft, hoeven de complimenten die we gisteren hebben uitgedeeld over de begroting en de leesbaarheid daarvan niet uit de notulen te worden geschrapt. Ik zal even snel door de onderwerpen gaan die we gisteren hebben aangekaart.

Het Duurzaamheidsfonds. Dat baart ons toch wel wat zorgen, want ook met cofinanciering moet gemeentelijk budget vrij worden gemaakt. We willen onze zorgen uitspreken, maar we willen het vertrouwen aan het college geven om de cofinanciering en de eigen middelen te vinden. We zijn uiteraard ook blij met de omarming van de Sustainable Development Goals, voor een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld en gemeente. We brengen die motie met de omarming in stemming.

Dan het klimaatproces van Urgenda tegen de Staat. In 2020 moeten de broeikasgassen gereduceerd zijn met 25% ten opzichte van 1990. Goed onderbouwde rapporten hebben al aangetoond dat we die doelstelling niet halen. Daarom heeft juist Urgenda de makkelijk door te voeren maatregelen samengesteld. Ik noem even een voorbeeld. De verplichting om verlichting van winkels en kantoren zo veel mogelijk uit te doen na werktijd en het gebruik van olivijn in de vorm van zand of grind in allerlei toepassingen, zoals dresszand en bomenzand. Mevrouw GeĢron kennende, zal ze dit vast ook nog wel in de commissie aankaarten.

De ja-ja-sticker. We willen die motie toch in stemming brengen, omdat een aangenomen motie die zaak zal versterken. Andere gemeenten hebben ook die cassatie niet afgewacht. Het is een kleine moeite, zowel voor het college als voor de burger, met een hele grote impact in CO2-verlaging. We willen daar graag een reactie op krijgen van het college.

Over het afval hebben we de toezegging dat de wethouder ons informeert als hij met zijn collega in Horst heeft gesproken. De Partij voor de Dieren ziet graag dat de vervuiler betaalt, maar ook dat de producenten worden aangespoord om minder afval te produceren. Dat is ook al in een eerdere motie in deze raad teruggekomen. Recyclen is goed, maar voorkomen is beter. We zeiden het gisteren al. Of dat nu met zwerfafval is of met huishoudelijk afval. Wel vinden we uiteraard dat mensen in armoede niet onevenredig hard geraakt moeten worden met een duur systeem, maar er kan vast een manier worden gevonden dat voor iedere Heerlenaar als doel wordt gesteld om zijn of haar restafval te verminderen.

Dan vonden we het vreemd dat de wethouder Dierenwelzijn helemaal verdwenen was uit de begroting, maar we hebben begrepen dat die zorg onterecht is. We waarderen ook dat de wethouder daarover meer in gesprek wil gaan met de Partij voor de Dieren.
Over de startersregeling zou ik nog even graag horen of het nu echt een toezegging is dat er in het eerste kwartaal van 2020 een plan ligt om met de startersregeling van start te gaan. Dan kunnen we namelijk de motie intrekken. Er staan nog twee vragen open over de de aanpak van de luchtkwaliteit in relatie tot fietsen en mobiliteit en over de veiligheid van de transgenders, de lhbti, rondom het station.

We merken ook groeiende steun voor de afschaffing van de hondenbelasting. We gaan die motie in gewijzigde vorm indienen, om net zoals bij de precariobelasting tot een gefaseerde afbouw te komen in vier jaar tijd. Het terugbrengen van de hondenbelasting naar uitgaven voor hondenfaciliteiten, brengt te veel kosten voor BsGW en de controle met zich mee, dus vandaar dat we het op deze manier hebben gewijzigd.

Tot slot willen we toch meegeven dat de oplopende schuld, met een lage rente, toch moet worden afgelsot door de generaties na ons. Straks kunnen de omstandigheden heel anders zijn dan nu. Dank u wel.