Bijdrage Plusquin Fishfarm en natuur­ont­wik­keling Terworm


23 juni 2021

Voordat we over een nieuwe bestemming voor de rioolzuiveringsinstallatie bij Terworm kunnen spreken, is het van belang om eerst te achterhalen of er nog vervuild rioolslib aanwezig is. Dit bevat meestal zware metalen en moet dus op een veilige manier worden verwijderd. Kan het bij Terworm nu of in de toekomst weglekken naar de Geleenbeek, onderdeel van het natura 2000-gebied? Graag een reactie van de wethouder.

Er is nu met € 380.000 IBA-geld een ondernemer gevonden die er gedurende tien jaar karpers wil kweken. Is er ook een plan voor na die tien jaar of betekent dit het vooruitschuiven van een probleem? Ook graag een reactie van de wethouder. Om in aanmerking te komen voor de IBA-gelden is de installatie tot industrieel en cultureel erfgoed verklaard. Echter, herhaalde vragen hierover door de heer Bayraktar werden weggewuifd met nostalgische verhalen. Bij welke erfgoedorganisaties is dit erfgoed aangemeld? De ondernemer gaat in de toekomst gebruikmaken van helofytenfilters. Tot die tijd en ook nog deels daarna wordt er geloosd op het gemeentelijk riool. WML waarschuwt al lang voor hoge concentraties nitraten en fosfaten. Mogelijk zijn er ook medicijnresten, want bij hoge concentraties dieren wordt antibiotica vaak preventief ingezet.

Er wordt gesproken van duurzame viskwekerij. Echter, het blijft onduidelijk wat hier duurzaam aan is. Dierhouderij is dat sowieso niet, maar er is ook geen sprake van duurzame energieopwekking, terwijl waterfiltering en verversing toch veel water en energie verbruiken. Voortdurende verlichting, beveiligingsapparatuur, verkeersbewegingen voor transport van vis, vervoer, antibiotica en andere materialen doen de rest. De genoemde natuurondersteuning is nihil. Een uilenkast, enkele fruitboompjes, terwijl er een grote fruitboomgaard naast staat, en een verwijdering van de trap naar het vleermuizenverblijf worden genoemd.

In de bassins worden elke maand jonge vissen aangevoerd en volwassen vissen afgevoerd. De visdichtheid bedraagt 16 kilo per kuub. Het is niet duidelijk of dit de aangevoerde kleine visjes betreft of de afgevoerde vissen. Graag een reactie.
De karper is een actieve vis die graag in de grond woelt om zijn eten te vinden. Met een veranderde Wet dieren moet hij zijn natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen. Kan dit in een overvolle betonnen bak? Graag een reactie van de wethouder.

Ik begrijp dat de gemeente in haar maag zit met deze installatie. Natuurmonumenten heeft aangegeven dat zij natuurgebied Terworm graag verder willen vernatten. De bassins zouden uitstekend dienst kunnen doen als waterreservoirs voor de natuur in droge tijden, die we in de toekomst steeds meer zullen krijgen. Ik zou graag een toezegging willen om dit laatste alternatief te onderzoeken.

Tot zover.