Een planeetbrede visie, ook voor Heerlen


Hou vast aan je idealen

Wij staan voor

  • Toekomstgericht Heerlen! Voor elke beurs een overgang naar duurzaam wonen, leven en werken en een klimaatneutraal en afvalvrij Heerlen.
  • Diervriendelijk Heerlen: meer geld voor dierenopvang, afschaffen van evenementen met dieren en van de hondenbelasting.
  • Inspraak in Heerlen! Van jong tot oud! Plannen en besluiten over de stad samen mét inwoners in een bindend burgerberaad.
  • Heerlen zet zich in voor biodiversiteit met meer variatie van planten en dieren, verbindt natuurgebieden met elkaar en vergroent de wijken.
  • Bedrijvig Heerlen! Aangename wijken met betaalbare woningen, goede voorzieningen, duurzame lokale initiatieven en een levendig centrum.
Lees alle speerpunten

Onze kandidaten

1. Eliane Géron

Elian Géron Met veel plezier woon ik al jaren in Hoensbroek. Het is een deel van de stad maar toch ervaar ik het dorpsgevoel dat ik had in Eijsden, waar ik deels ben opgegroeid. In mijn vrije tijd wandel ik met mijn man, soms met kinderen en k...

2. Judith Kochen

Ik ben Judith Kochen, geboren in Heerlen in 1959 en vanaf vorig jaar ook weer wonend in Heerlen. Daarvoor heb ik 26 jaar in Heibloem gewoond, in het buitengebied. Daar heb ik verwaarloosde dieren opgevangen, van varkens en koeien tot paarden, schapen...

3. Marion Coumans

Marion Coumans-Keulen (1967) geboren en getogen in Heerlen, studeerde filosofie en arbeid- en organisatiepsychologie. Ze is werkzaam geweest als manager ‘personeel, organisatie en training’ en is al geruime tijd mede-eigenaar van Bureau Coumans en ...
Bekijk alle kandidaten

Actueel

Memo Gemeente: Nagekomen beant­woording van de vragen inzake loon en zekerheid cruciale beroepen

Geachte Raadsleden, In aanvulling op de door mij mondeling beantwoorde vragen inzake “Loon en zekerheid cruciale beroepen” tijdens de Raadsvergadering d.d. 15 december jl., bericht ik u het volgende. Inleiding: Als college van Burgemeester Wethouders hebben wij uitgesproken dat de gemeente in haar rol van opdrachtgever vanaf volgend jaar, daar waar mogelijk, voor opdrachten in een sector wa...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid