Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Wat willen wij..

Er is nog veel werk te verrichten in Heerlen. Denk aan duurzaamheid of dierenwelzijn, het OV, de biodiversiteit maar ook sterke, sociale, duurzame en groene wijken, zwerfafval, zorg op maat, privacy, discriminatie en emancipatie. Samen staan we sterk voor een mooier, duurzamer en gezonder Heerlen!

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Hand­having openbaar bestuur

Dieren in het wild

Onze mensen

Pascale Plusquin

Fractievoorzitter

Pascale Plusquin (1974) is al jaren actief als dierenbeschermer en lid van de Partij voor de Dieren. De geboren Maastrichtse is sinds december 2015 Statenlid in het Limburgs Parlement. In die periode heeft ze mooie resultaten op naam van de Partij voor de Dieren weten te boeken, o.a. op het gebied van veehouderij, natuur en luchtkwaliteit. Zo zette ze de geitenhouderij in Limburg vanwege gezondhei...

Lees verder

Actueel

Gister gebeurde iets geks...

Partij voor de Dieren Limburg riep de provincie op het ABP te laten stoppen met investeringen in fossiel. Eerder werd al een nagenoeg zelfde motie door de PvdD-raadsfractie in Heerlen ingediend. Alles en iedereen in de Heerlense raad stemde tegen ons voorstel. Volgens de SP Heerlen zou de motie zelfs aan alle kanten rammelen, en stemde dus keihard tegen het voorstel… Daar dacht de SP-Statenfractie...

Opiniestuk: sporten is gezond, behalve als je een vis bent

Over welke diersoorten we tot onze morele cirkel moeten rekenen, zei de Britse filosoof Jeremy Bentham (1748-1832): “Het gaat er niet om dat ze kunnen denken of praten. Het gaat erom of ze kunnen lijden”. Dit idee heeft sindsdien centraal gestaan in ons denken over dierenwelzijn. Lang werd gedacht dat vissen buiten deze kring vielen, maar er lijkt steeds meer wetenschappelijke consensus te ontstaa...

Heerlense coalitie jat motie Partij voor de Dieren, D66, SP en CDA maken wind­molens mogelijk in natuur­ge­bieden

‘Gij zult niet stelen’. Het is iedereen met de paplepel ingegoten, behalve de gemeenteraad van Heerlen. De Partij voor de Dieren kwam met een voorstel om omwonenden mee te laten profiteren van lokaal opgewekte energie. Tot onze grote verbazing kwam de Heerlense coalitie met een motie van gelijke strekking, maar dan een stuk vager. De energietransitie naar duurzame energie is broodnodig. D...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid