Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Wat willen wij..

Er is nog veel werk te verrichten in Heerlen. Denk aan duurzaamheid of dierenwelzijn, het OV, de biodiversiteit maar ook sterke, sociale, duurzame en groene wijken, zwerfafval, zorg op maat, privacy, discriminatie en emancipatie. Samen staan we sterk voor een mooier, duurzamer en gezonder Heerlen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Dieren­voed­selbank zoekt huis­ves­tiging in Parkstad

Locatie voor opslag en uitgifte hard nodig, Heerlense politiek niet behulpzaam

“De gemeente heeft wel degelijk de taak om voor haar burgers te zorgen!” reageerde Mariska Jansen van de Partij voor de Dieren (PvdD) woensdag toen in de gemeentelijke commissie de subsidieaanvraag van de Dierenvoedselbank Limburg besproken werd. Er zijn nog altijd mensen die het houden van dieren als een luxe beschouwen en een dierenvoedselbank overbodig vinden.Dierenvoedselbank Limburg (DVBL) zo...

Opvang en aandacht voor huis­dieren bij huiselijk geweld

Afgelopen zomer stelden wij vragen over de opvang van huisdieren bij huiselijk geweld. Het is bekend dat veel slachtoffers van huiselijk geweld hun vlucht uit- of zelfs afstellen wanneer zij een huisdier moeten achter laten. Uit onderzoek en berekening blijkt dat 42% van de slachtoffers met een huisdier de vlucht gemiddeld een jaar uitstelt omdat ze hun huisdier niet willen/kunnen achterlaten bij ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid