Een planeetbrede visie, ook voor Heerlen


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Hand­having openbaar bestuur

Dieren in het wild

Onze mensen

Eliane Géron

Fractievoorzitter

Elian Géron Met veel plezier woon ik al jaren in Hoensbroek. Het is een deel van de stad maar toch ervaar ik het dorpsgevoel dat ik had in Eijsden, waar ik deels ben opgegroeid. In mijn vrije tijd wandel ik met mijn man, soms met kinderen en kleinkinderen, en sinds een jaar met onze opvanghond. Ik heb vele interesses, mijn man kan mij blij maken met uitstapjes of een mooie film, noem het ma...

Lees verder

Actueel

Accep­tatie coalitie akkoord en instal­latie van de wethouders.

Raadsdebat inbreng 8 Juni 2022

Voorzitter, Wij, het Progressief-Linkse Blok van Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en GroenLinks, zitten hier gezamenlijk, zij aan zij. Wie onze partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft gelezen kan dat niet verbazen. Al vóór het eerste gesprek met de verkenner Marjo Vankan was er toenadering tussen de partijen en consensus dat wij ons samen konden vinden op vijf onder...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid