Inbreng Plusquin Struc­tuur­vi­sie­be­sluit Compen­sa­tie­fonds Wonen


30 oktober 2019

Voorzitter,

Ik heb gewoon een aantal vragen. Er zijn vragen gesteld in deze raad waarop niet tijdig een antwoord is gegeven. Het Structuurvisiebesluit, die tijdelijke versoepeling, is niet voorzien van een datum. Ik zou graag nog van het college horen wanneer het stuk klaar is en waarom het überhaupt zo laat is. Die tijdelijke versoepeling ligt er al vanaf het begin van dit jaar naar aanleiding van een motie in Provinciale Staten. Waarom ligt het stuk nu pas voor aan de raad? In de media kunnen we lezen dat er in juni na een half jaar overleggen overeenstemming was bereikt met de wethouders in Zuid-Limburg. Dat werd toen ook al als tamelijk lang gezien. Ik zou graag een overzicht willen krijgen van de plannen die Heerlen al heeft weten te versnellen in 2019 en van welke concrete plannen het college heeft om de starters, de senioren en de sociale doelgroepen te huisvesten. Welke rol neemt het college in de stimuleringsaanpak flexibele woningbouw door tijdelijke huisvesting, waarover de minister een brief heeft gestuurd? Want wij willen ook graag de discussie over de noodzaak van flexwonen voeren in de commissie. Dank u wel.