Inbreng Plusquin Ziens­wijze jaar­re­kening en jaar­verslag 2019, eerste begro­tings­wij­ziging 2020, begroting 2021 inclusief meer­ja­ren­per­spectief 2022-2024 Omnibuzz


27 mei 2020

Voorzitter, We vinden het jammer dat dit niet in de commissie is behandeld, want de Partij voor de Dieren had nog een aantal vragen. Dit zijn de volgende vragen. Zijn er al effecten van de coronamaatregelen zichtbaar bij Omnibuzz? Hierbij kan worden gedacht aan minder vervoersbewegingen. Welke invloed hebben de coronamaatregelen naar verwachting op de begroting? Wij hebben de indruk dat er een nieuwe begroting moet worden gemaakt, gezien de coronacrisis. Daar zou ik graag een antwoord op krijgen van het college. Dank u wel.