Inbreng Plusquin Vast­stellen van de jaar­stukken 2018


26 juni 2019

Voorzitter, met de jaarrekening van 2018 kunnen wij reflecteren op wat wij hebben gedaan, wat het ons heeft gekost en wat het ons heeft opgeleverd. 2018 heeft ons veel gekost als gemeente, maar veel Heerlenaren betalen een hogere prijs die afhankelijk zijn van jeugdzorg, kinderen die in armoede opgroeien. Welke preventieve maatregelen gaat dit college inzetten om kinderen uit die cirkel van armoede te trekken? Hoe bereiken wij de kinderen die leven in verborgen armoede, bijvoorbeeld in gezinnen die in een armoedeval zijn gevallen? Wij vroegen het al eerder vanavond. Wij kijken dan ook uit naar de monitoringsrapportage van het JenZ-beleid. Kan het college aangeven wanneer de raad deze tegemoet kan zien?

Ook LHBTI-personen in Heerlen betalen een hoge prijs. Ze konden in 2018 en nog steeds niet hun woning verlaten zonder structureel belaagd te worden door jongeren die veelal zelf worden geplaagd door armoede. Een structurele aanpak van armoede en het bieden van een perspectief aan jongeren kan ook deze problematiek verminderen.

Verder heeft de natuur zwaar te lijden. Vervuiling van onze leefomgeving door onder andere bezuinigingen op prullenbakken in de openbare ruimte. Afname van biodiversiteit. Het recent verschenen IPBES-rapport laat zien dat wij afstevenen op een ecologisch armageddon. Het verlies aan soorten is een mondiale trend, maar ook in Heerlen zullen wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook de Heerlenaar leeft op te grote ecologische voet en neemt een voorschot op het leven van toekomstige generaties. Er werden veel bomen gekapt in 2018. Dat is een trend die zich ook verder voortzet in 2019. Juist bomen zijn belangrijk voor het behoud van biodiversiteit, maar leveren ook koelte op en houden water vast in de tijd van hitte. Het zijn niet alleen bomen die ziek zijn, maar ook overlastgevende bomen die gekapt zijn. Voorzitter, anno 2019 zijn er vaak andere oplossingen dan kappen. Want, voorzitter, iedere boom is van onschatbare waarde: voor de boom en zijn ecosysteem, voor de dieren, zoals vogels, insecten, voor de waterberging, tegen hittestress. Eén boom heeft een verkoelend vermogen van tien airco’s. Wij zouden kunnen proberen om een grote boom te planten in het midden van deze zaal. Dan was het vanavond een stuk aangenamer. Ook is een boom van waarde voor de CO2-opslag en omdat mensen nu eenmaal bewezen gelukkiger zijn in een groene omgeving.

Wij roepen het college op om met een voorstel te komen voor een Omgevingswetproof equivalent van de kapvergunning. Wij hebben dit onderzocht. De huidige kapvergunning kan niet in de Omgevingswet, maar wij zouden dat graag willen terugzien in een versie daarvan die Omgevingswetproof is.

Ik wil tot slot nog zeggen dat er recent een monitor is gepubliceerd waaruit bleek dat in 2018 de broeikasgasvoetafdruk bijna 5% groter is geworden dan in 2017. Dat is slecht nieuws. In plaats van stappen vooruit, zetten wij stappen achteruit. Ook het gebruik van grondstoffen, zoals fossiele grondstoffen, is toegenomen in plaats van verminderd.

Voorzitter, ik ga afronden. Maar ik heb één vraag: wat heeft het college in 2018 gedaan om effectief de ecologische voetafdruk en het gebruik van grondstoffen door onze inwoners te verkleinen? Dank u wel.