Inbreng Plusquin Zomernota 2019


26 juni 2019

Voorzitter, zoals mevrouw Géron ook al aangaf bij de behandeling van het duurzaamheidsplan missen wij ieder gevoel van urgentie op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. Dat terwijl wij voor een van de grootste uitdagingen ooit staan. Om Heerlen leefbaar te houden voor toekomstige generaties zullen wij nu al structureel moeten sturen op die gevolgen van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. “Klimaatverandering dreigt de laatste vijftig jaar van vooruitgang in ontwikkeling, wereldwijde gezondheid en armoedebestrijding ongedaan te maken”, dat zei mensenrechtendeskundige Philip Alston twee dagen geleden. Hij sprak zelfs van klimaatapartheid, waarbij de rijken betalen om te ontsnappen aan oververhitting, honger en conflicten, terwijl in de rest van de wereld de mens, de dieren en de natuur moeten lijden.

Omdat natuur, landbouw en de openbare ruimte ongeveer 90% van Nederland beslaan, kunnen wij ook als gemeente een cruciale bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit in deze ruimte. Een deltaplan biodiversiteit sluit goed aan bij de vele initiatieven in de bebouwde omgeving. Zoals gezegd zullen wij daar een motie over indienen.

Interessant voor jou

Inbreng Plusquin Vaststellen van de jaarstukken 2018

Lees verder

Toelichting Plusquin motie Biodiversiteit 'Meten is weten'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer