Mariska Jansen


Commis­sielid en kandidaat-raadslid

Meer dierenwelzijn; ook in Heerlen!

Mariska Jansen

Als kleuter wilde ik al dierenarts worden om dieren beter te maken. Sindsdien staat het bevorderen van dierenwelzijn bij mij heel hoog in het vaandel.

Tijdens mijn studie diergeneeskunde ben ik bestuurslid geweest van Mens Dier Maatschappij, een groep kritische studenten die onder meer op middelbare scholen les gaf over de intensieve veehouderij en hoe het anders zou kunnen. Als dierenarts ben ik lid van de Caring Vets, een verzameling dierenartsen die zich inzet voor het verbeteren van dierenwelzijn; dit loopt van het fokken van rasdieren met gezondheidsproblemen tot, alweer, de intensieve veehouderij.

Voor de PvdD Heerlen heb ik meegeschreven aan onze Dierenwelzijnsnota.

Omdat de productie van vlees heel veel schade doet aan het dierenwelzijn en aan het milieu, ben ik veganist.

Dierenwelzijn gaat namelijk hand in hand met een gezond klimaat. Aan het beperken van de klimaatverandering kan iedereen in Heerlen meewerken. Ik denk met ons raadslid Elian Geron mee over mogelijkheden tot vergroening van Heerlen, duurzame energieontwikkeling en het schoner maken van de lucht.

In 2018 ben ik commissielid geworden in Heerlen. Ik lever namens PvdD bijdragen over de economie en over maatschappelijke items. Het zijn vooral kritische vragen die ik in de commissies stel. Zo heb ik al een aantal keer de hondenbelasting ter sprake gebracht. Die moet eindelijk ook in Heerlen afgeschaft worden! Naast dieren hebben andere kwetsbare groepen mijn volledige aandacht in de commissies. Denk aan jongeren, ouderen, gehandicapten en mensen met een bijstandsuitkering. Eén van de dingen die ik voor elkaar wil krijgen, is dat Heerlen een pilot gaat doen met het basisinkomen.


Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws