Ongelijke kansen voor leer­lingen BS Windekind door ruim­te­gebrek


Gemeente maakt vaart met huis­ves­tiging na aandringen PvdD

11 juni 2020

Vorige week berichtten wij over het ruimtegebrek waar Basisschool Windekind, in de wijk Douve Weien – Caumerveld, onder gebukt gaat. Dit probleem speelt al geruime tijd, maar de situatie is door het coronavirus dermate verslechterd dat de school op moment van schrijven haar leerlingen één tot twee dagen per week géén lessen kan aanbieden. Dat vinden wij onacceptabel omdat de kinderen van Windekind door dit verminderde lesaanbod een achterstand oplopen ten opzichte van stadsgenootjes.

Toen het nieuws naar buiten kwam dat Gemeente Heerlen heeft besloten noodlokalen te laten plaatsen bij Windekind reageerden buurtbewoners niet erg geamuseerd. Zij bleken geheel niet geïnformeerd of gehoord te zijn hierin.

Wij hebben dírect schriftelijke vragen gestuurd naar aan het College en op 10 juli j.l. is de verantwoordelijke wethouder tijdens de commissievergadering Econo­mische Stimu­lering, door onder andere Mariska Jansen (commissielid PvdD), stevig aan de tand gevoeld.

In de beantwoording van onze vragen en tijdens voornoemde commissievergadering heeft de wethouder onze zorgen erkend, spijt betuigd en verzekerd dat buurtbewoners in het vervolg betrokken worden in het proces. Tevens heeft hij de belofte gedaan dat tijdens de zomer voor voldoende onderwijslokalen zal worden gezorgd voor Windekind, waardoor de leerlingen een volledig lesprogramma kan worden aangeboden.

Lees ook:

Bijdrage Mariska Jansen inzake BS Windekind - Commissie Econo­mische Stimu­lering 10 juni 2020
Ongelijke kansen voor kinderen door gebrek aan klaslokalen - Schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester (art. 33-vragen)

Gerelateerd nieuws

Dierenvoedselbank zoekt huisvestiging in Parkstad

“De gemeente heeft wel degelijk de taak om voor haar burgers te zorgen!” reageerde Mariska Jansen van de Partij voor de Diere...

Lees verder

Heerlens wild en natuur is veilig: jachtverbod in Heerlen!!

Eindelijk is het zover: in de gemeente Heerlen zal niet langer gejaagd worden. Jarenlang heeft de Partij voor de Dieren Heerl...

Lees verder