Vragen Jansen over Honden­uit­laat­plekken


Indiendatum: 4 mrt. 2022

Aan hondenbelasting komt veel meer geld binnen dan er voor hondenaangelegenheden gebruikt wordt. Verwacht mag worden dat de gemeente ten minste de hondenuitlaatplaatsen goed onderhoudt.

  1. Kent het college het artikel “Klachten over staat van hondenuitlaat- plekken”?

  2. Is het college bekend met de slechte staat van onderhoud van veel van deze plekken, zoals een kapotte afscheiding en grote stank?

  3. Op welke termijn gaat het college dit oplossen en hoe zorgt het col- lege dat de hondenuitlaatplekken goed en veilig te gebruiken zijn?

Indiendatum: 4 mrt. 2022
Antwoorddatum: 28 mrt. 2022

Geachte mevrouw Janssen,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 4 maart 2022 inzake hondenuitlaatplekken delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) Kent het college het artikel “Klachten over staat van hondenuitlaatplekken”?

Ja.

Vraag 2) Is het college bekend met de slechte staat van onderhoud van veel van deze plekken, zoals kapotte afscheiding en grote stank?

Ja. De hondenuitlaatplekken zijn eind jaren 90 in overleg met buurtorganisaties aangelegd om overlast van hondenpoep te voorkomen. Na meer dan twintig jaar zijn veel uitlaatplaatsen aan vervanging toe. Aangezien er in de begroting van 2022 en volgende jaren vervangingsbudget beschikbaar is gesteld voor grootschalig onderhoud aan groenvoorzieningen, kan de vervanging van de hondenuitlaatplaatsen daarmee worden opgepakt.

Ten aanzien van de opmerking over stankoverlast merken wij op dat de hondenuitlaatplekken minimaal één keer per week worden schoongemaakt met een hondendrollenzuiger. Dit is een gangbare frequentie in vergelijking met andere gemeenten.

Vraag 3) Op welke termijn gaat het college dit oplossen en hoe zorgt het college dat de hondenuitlaatplekken goed en veilig te gebruiken zijn?

De onderhoudstoestand van alle hondenuitlaatplekken wordt voor de zomer van 2022 in kaart gebracht. Daarna wordt er een meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor klein- en grootschalig onderhoud. De insteek is dat de urgente knelpunten nog in 2022 worden aangepakt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, C.M.J.P. Claessens