Initi­ta­tief­voorstel Nota Dieren­welzijn Partij voor de Dieren Heerlen