Dieren­voed­selbank zoekt huis­ves­tiging in Parkstad


Locatie voor opslag en uitgifte hard nodig, Heerlense politiek niet behulpzaam

17 februari 2020

“De gemeente heeft wel degelijk de taak om voor haar burgers te zorgen!” reageerde Mariska Jansen van de Partij voor de Dieren (PvdD) woensdag toen in de gemeentelijke commissie de subsidieaanvraag van de Dierenvoedselbank Limburg besproken werd. Er zijn nog altijd mensen die het houden van dieren als een luxe beschouwen en een dierenvoedselbank overbodig vinden.

Dierenvoedselbank Limburg (DVBL) zorgt dat mensen bij wie het financieel wat minder gaat en die daardoor hun huisdier niet voldoende te eten kunnen geven, hun huisdier niet hoeven weg te doen. Dat doet de DVBL door dierenvoedsel uit te geven, evenals antiparasietenmiddelen en andere dierbenodigdheden. Ook is de DVBL bezig om een opzet te maken om mensen tegen kostprijs naar en van de dierenarts te brengen. Tevens heeft zij voor haar clienten bij verschillende dierenartsen korting afgesproken.

Het houden van huisdieren zorgt voor minder ziektes bij eigenaren, minder eenzaamheid en een veiliger gevoel. Dat moet de gemeente toch aanspreken, aldus de DVBL. Nieuwe aanmeldingen worden gescreend door de DVBL en desondanks staan er mensen op de wachtlijst. Bovendien is er nog een probleem: er is een gebrek aan opslagruimte voor het gulle aanbod van voer en benodigdheden.

Vandaar heeft de DVBL de gemeente Heerlen om een subsidie gevraagd. In de gemeentelijke commissie gingen enkele voorstellen over tafel, zoals het gebruiken van de hondenbelasting voor deze subsidie en het beschikbaar stellen van een pand tegen een minimale huurprijs aan de stichting DVBL. Uiteindelijk was de enige toezegging van het college dat de DVBL de beschikking krijgt over de lijst met leegstaande gebouwen, zodat zij zelf contact kan opnemen met de eigenaars hiervan.

Ja, zegt Armand Geurten, de DVBL is met zo’n lijst niet echt geholpen. Een woonhuis is voldoende, meer vragen we niet, en dat zou een geweldige stap vooruit zijn. Meer mensen worden geholpen, de vrijwilligers werken makkelijker en, zeer belangrijk, het aangeboden voedsel kunnen we aannemen en opslaan.

Hoe mooi zou het zijn als er in Parkstad een leegstaand woonhuis voor ons ter beschikking komt. De DVBL is, begrijpelijk gezien hun situatie, zeer blij met tips over beschikbare ruimte. Contactadres: relaties@dvblimburg.nl

(Bron)