Initi­a­tief­voorstel nota Dieren­welzijn


9 februari 2022

Initiatiefvoorstel Nota Dierenwelzijn Partij voor de Dieren Heerlen

Initiatiefvoorstel Nota Dierenwelzijn Partij voor de Dieren Heerlen


Status

Ingediend

Voor

Tegen