Monde­linge vragen Jansen over Gesloten Jeugdzorg


Indiendatum: 16 feb. 2022

Onlangs was het De week van Het Vergeten Kind. Stichting Het Vergeten Kind is een handtekeningenactie gestart om de gesloten jeugdzorg te beëindigen. Op EénVandaag van 28 januari j.l. is de gesloten jeugdzorg een gespreksitem geweest. Daaruit blijkt dat de Minister in 2018 gezegd heeft dat de gesloten jeugdzorg in 2021 beëindigd moest zijn. Momenteel zitten echter in Nederland nog 1814 kinderen in de jeugdzorg opgesloten.

1) Hoeveel Heerlense jeugdigen zitten momenteel in de gesloten jeugdzorg?

2) Hoe is het verloop van dit aantal sinds 2018?

3) JenS probeert hulp voor jeugdigen dicht bij huis te organiseren waardoor er minder uithuisplaatsingen zouden moeten zijn. Is het college in overleg met JenS hierover en: wordt met de intramurale instellingen besproken dat therapie in de gesloten jeugdzorg in plaats van alleen begeleiding zorgt dat de jeugdigen minder lang in deze instellingen hoeven te verblijven?