Inbreng Jansen Voor­be­rei­dings­krediet inzake verplaatsing van atle­tiek­ac­com­mo­datie naar sport­complex Varenbeuk


23 februari 2022

Dank u wel, voorzitter.

De Partij voor de Dieren gaat tegen het voorstel stemmen en ik wil graag uitleggen waarom. Wij vinden de procedure niet logisch. Er wordt nu € 140.000 gevraagd voor voorbereidend onderzoek. De verplaatsing zelf gaat circa 2,5 miljoen kosten. Het college gaat ervan uit dat dit wordt betaald uit de grondverkoop aan bedrijven. Hiervoor moet echter een bestemmingsplan wijzigen van groen naar bedrijventerrein. Daarvoor is een raadsbesluit van de nieuwe raad nodig.

Het heeft onzes inziens geen zin om voorbereidend onderzoek te doen als er geen positief raadsbesluit is over wijziging van het bestemmingsplan. Het college heeft namelijk in de commissie aangegeven geen alternatief te hebben om aan die 2,5 miljoen te komen als het de grond niet aan bedrijven kan verkopen. Geen wijziging van het bestemmingsplan is vooralsnog geen verplaatsing. Voorbereidend onderzoek heeft dan geen zin en is weggegooid geld. Een ander argument van de Partij voor de Dieren om hier tegen te stemmen, is dat er circa 30 bomen moeten worden gekapt. Wij zijn, zoals u ongetwijfeld weet, er voorstander van dat er zo weinig mogelijk bomen worden gekapt. De Partij voor de Dieren stelt daarom voor om te onderzoeken of het mogelijk is om de bestaande baan en het clubhuis te renoveren en op dezelfde plaats te houden, want wij vinden sporten wel heel erg belangrijk.

Dank u wel.