Inbreng Jansen Visie op de bood­schap­pen­structuur Heerlen


7 maart 2022

Dank u wel voorzitter,

ik heb twee aspecten waar ik een vraag aan het college over wil stellen. Die aspecten zijn nog helemaal niet in deze discussie naar voren gekomen. Voorzitter, het college spreekt regelmatig uit dat ook Heerlen duurzaam wil handelen. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat duurzaamheid samengaat met het gebruik van zo weinig mogelijk producten? Immers het maken van producten en ook het vervoer ervan, brengt vervuiling met zich mee. Grote clusters betekenen dat er meer producten gekocht worden, die niet noodzakelijk zijn. Dat is heel leuk voor de economie, maar dat is heel slecht voor de toekomst van mens en dier.

Mijn tweede vraag gaat over inclusiviteit. Heerlen wil graag een inclusieve stad zijn. Daar staan wij helemaal achter. Nu is het zo, dat een steeds grotere groep mensen lijdt aan verhoogde prikkelgevoeligheid. Soms hebben deze mensen een diagnose als ADHD, autistische spectrum stoornis, HSP en dergelijke. Soms is er geen diagnose die de verhoogde prikkelgevoeligheid verklaart. Feit is dat deze groep mensen steeds groter wordt. Deze mensen hebben gemeen dat zij grote winkelcentra mijden vanwege de vele prikkels. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat ook met deze mensen rekening gehouden moet worden en dus gestreefd moet worden naar kleine buurtsupers?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Géron Fietsplan Heerlen

Lees verder

Inbreng Géron Visie op de boodschappenstructuur Heerlen tweede termijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer