Zorgen in Heerlen over gesloten Jeugdzorg


18 februari 2022


Zorgen in Heerlen over gesloten jeugdzorg

Door Jos Adriaens

De situatie binnen de gesloten jeugdzorg vraagt om alertheid, vindt de Partij voor de Dieren (Partij voor de Dieren) in Heerlen.

Het college deelt die zorg, maar ziet ook een afname van het aantal opgenomen jongeren.

HEERLEN - Mariska Jansen (PvdD) attendeerde woensdag in de raadscommissie Maatschappij & Financiën op wachtlijsten in de jeugdzorg. Zij wil weten hoeveel van de ruim 1800 opnames in ons land in Heerlen plaatsvinden. Ook pleit zij ervoor met de inzet van organisaties als JENS zo veel mogelijk hulp thuis aan te bieden. Wethouder Peter van Zutphen (Volksgezondheid, SP) wijst op een afname van het aantal jongeren in deze gemeente in gesloten jeugdzorg. Dat zijn er nu vijf, vorig jaar negentien en in 2018 nog vijfentwintig. Hij deelt de zorgen van de PvdD. „Ons beleid is erop gericht jongeren en gezinnen zo veel mogelijk ambulante hulp aan te bieden. Maar soms is gesloten jeugdzorg,waarbij altijd sprake is van behandeling, helaas niet uit te sluiten.”

Bij therapie binnen de gesloten jeugdzorg wordt vaak een beroep gedaan op de expertise van instellingen zoals Mondriaan.

Hij wijst ook op intensievere samenwerking binnen de jeugdzorg in Zuid-Limburg. Zo gaan vanaf 1 juli vier instellingen, waaronder Mondriaan, zich voor alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten samen richten op gesloten en intensieve jeugdzorg.