Toelichting Jansen motie inzake zwerf­katten


26 januari 2022

Voorzitter, zie Heerlen als een ketting. Een ketting is zo sterk als haar zwakste schakel. Ik ga ervan uit dat wij allemaal, coalitie en oppositie, Heerlen sterk willen maken. Dat betekent dat wij de zwakste schakels moeten verstevigen. Wat is nu zo'n zwakke schakel? Soms heeft die zwakke schakel een been, soms twee, soms vier of zes of acht en soms twee vleugels. Voor mij zijn bij het vinden van de zwakste schakel de vijf vrijheden van Brambell een toepasbaar criterium. Voor de volledigheid pas ik deze toe op mens en dier. Gezien de tijd zal ik ze niet opnoemen. Voorzitter. Daar komt uit dat zwerfkatten zo'n zwakke schakel vormen. Daarom dien ik deze motie in. Laten we deze zwakke schakel aanpakken om heel Heerlen sterker te maken.

Interessant voor jou

Bijdrage Géron Afronding en resultaat fase 2 marktconsultatie project Windenergie Parkstad-Zuid

Lees verder

Inbreng Jansen Voorbereidingskrediet inzake verplaatsing van atletiekaccommodatie naar sportcomplex Varenbeuk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer