Eliane Géron


Frac­tie­voor­zitter

Elian Géron

Met veel plezier woon ik al jaren in Hoensbroek. Het is een deel van de stad maar toch ervaar ik het dorpsgevoel dat ik had in Eijsden, waar ik deels ben opgegroeid.

In mijn vrije tijd wandel ik met mijn man, soms met kinderen en kleinkinderen, en sinds een jaar met onze opvanghond. Ik heb vele interesses, mijn man kan mij blij maken met uitstapjes of een mooie film, noem het maar. Gelukkig is dat omgekeerd ook het geval.

Een heerlijke plantaardige maaltijd bereiden met mooie muziek op de achtergrond, wat wil ik nog meer. Sinds 2018 maak ik deel uit van de gemeenteraad; een wereld ging voor mij open.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart ben ik lijsttrekker. Een geweldig team staat klaar om zich in de nieuwe raadsperiode in te zetten voor de idealen van de Partij voor de Dieren, stuk voor stuk heel gemotiveerde collega’s.

Ik heb pas op latere leeftijd gekozen om mij in te zetten voor een ideaal. Eerder had ik geen ruimte, omdat ik lang alleenstaande moeder ben geweest en daarna druk was met ons eigen bedrijfje. In de loop van de tijd kwam het besef dat de manier waarop wij mensen de aarde gebruiken, of beter gezegd misbruiken, desastreus is. De vraag komt dan op: wat doen wij de mensen elders op de wereld, onze kinderen en volgende generaties aan? En als dat besef er eenmaal is, dan is het schrikken. Een tijd van oriëntatie volgde. Ik kwam uit bij de politiek; dat was in 2016 en ik werd lid van de Partij voor de Dieren.

Het huidige, nog steeds door bijna alle andere landelijke partijen onderschreven neoliberale kapitalistische systeem is de oorzaak van veel problemen, ook van de sociale ongelijkheid en armoede in Heerlen. De Partij voor de Dieren staat als enige partij voor een systeemverandering waarbij niet wordt uitgegaan van voortdurende economische groei ten koste van al het leven: mens, dier en natuur. Dus niet enkel redenerend vanuit het belang van de mens maar van alle levende wezens. En niet enkel schoppen maar ook oplossingen aandragen voor vraagstukken. Dat zijn grote idealen waar ieder van ons aan kan bijdragen door zijn persoonlijk gedrag, maar ook door die idealen actief uit te dragen in gesprekken, organisaties en stemgedrag. Minder spullen kopen en je eetpatroon plantaardiger maken, dat helpt.

Mijn eigen levenswijze heb ik aangepast doordat ik niet meer vlieg en mijn manier van eten heb omgebogen naar plantaardig omdat ik het dierenleed dat voorkomt uit vlees- en zuivelindustrie, niet kan aanzien, maar zeker ook omdat deze industrie sterk bijdraagt aan klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Nieuwe spullen koop ik nauwelijks, ik heb een zwak voor tweedehands winkels.

In de gemeenteraad zal ik deze idealen altijd betrekken bij discussies, besluiten en stemrondes. Ik zet mij in voor een gezonde, aangename en vooral ook veilige omgeving voor mens en dier in relatie tot klimaatverandering, behoud van natuur in en om de stad, dierenleed, jacht, biodiversiteit, energietransitie, sociale gelijkheid en leefbaarheid in de kernen.


Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws