Intrekken veror­dening indi­vi­duele studie­toeslag.


22 juni 2022

Voorzitter, In het raadsvoorstel staat dat een formele medische beoordeling door een onafhankelijke medische beoordelaar geen noodzakelijke voorwaarde is om in aanmerking te komen voor een studietoeslag. Dit geldt als het college zelf in staat is om dit te beoordelen:- aan de hand van eigen waarneming- met reeds bij het College aanwezige gegevens- of door de student verstrekte gegevens

Hieromtrent heb ik de volgende vragen: · Welke criteria hanteert het College sinds 1 april 2022?· Dus aan welke criteria moet een student, die niet in staat is om naast zijn studie te werken, voldoen om in aanmerking te komen voor deze studietoeslag?

Verder heb ik een vraag over discrepantie m.b.t. de voorwaarden voor een individuele studietoeslag op de website van gemeente Heerlen en de voorwaarden genoemd in het raadsvoorstel bij punt 8.

Op de website staat vermeld dat er een recent medisch rapport overlegd moet worden van een erkend keuringsarts waaruit blijkt dat men op grond van een handicap een beperkte verdiencapaciteit heeft. Deze informatie op de website strookt dus niet met de tekst in het raadsvoorstel.

De wethouder heeft toegezegd dit uit te zoeken.

Mijn vraag aan het college is derhalve: · Wordt de tekst op de website op korte termijn nog aangepast?Zo ja, per wanneer kunnen wij dit verwachten? · Hoe wordt deze regeling in het beleid van gemeente Heerlen verankerd?· Hoe zal er bekendheid worden gegeven aan deze nieuwe regeling?

Interessant voor jou

Definitieve verklaring van geen bedenkingen ‘rondje groeves, deelgebied West”

Lees verder

Kaderbrief 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer