Algemene Beschou­wingen Gemeente Heerlen bijdrage Partij voor de Dieren dag 2 (3 Nov 2022)


8 november 2022

Nederlanders en dieren.

We hebben ze lief, en eten ze op. Er zijn naar schatting 3,9 miljoen runderen, 12,5 miljoen varkens, 97 miljoen kippen en 4,4 miljoen honden en katten. De manier waaróp we er voor zorgen staat echter steeds meer ter discussie en ook vindt niet iedereen het langer vanzelfsprekend dát dieren worden gebruikt.

Elk jaar worden 640 miljoen dieren geslacht: 1,7 miljoen dieren per dag, 1200 per minuut, twintig per seconde. Door deze enorme aantallen is het onmogelijk om toezicht te houden op het slachtproces maar ook van dier op mens overdraagbare ziektes, waaronder Covid-19, kunnen hiermee elk moment de kop opsteken.

Wie het boek van Peter Singer “Animal Liberation” leest en zich verdiept in vele andere filosofische boeken op dit gebied, begrijpt waarom speciesisme, het idee dat we gelijke belangen en behoeften van individuen ongelijk behandelen op basis van soort, de mens ten gronde zal richten. Ook Esther Ouwehand beschrijft in haar boek “Dieren kunnen de pest krijgen, en dan” de invloed van dit menselijke egoïsme.

Om ons bestaan als mens zekerder te stellen, zullen we toe moeten naar ecoïsme: het ecologisch systeem met respect behandelen en niet vernielen. Echter niet alleen vanwege de toekomst van het menselijk ras is dit een vereiste, maar ook vanuit een morele verantwoordelijkheid naar de rest van de wereld.

Naast het strijden tegen klimaatverandering is het onze verantwoordelijkheid om goed met dieren om te gaan. Er is geen reden om dieren als minderwaardig aan mensen te zien; ecologisch gezien zijn de meeste diersoorten voor de aarde zelfs belangrijker dan de mens.

Ook degenen die de mens als rentmeester zien, zullen begrijpen dat het nooit de bedoeling kan zijn geweest om dieren zo te behandelen als we nu doen.

En daarom hebben wij in Heerlen een beleid nodig om onze relatie tot dieren te bepalen.

De wethouder heeft toegezegd dat in Q1 de dierenwelzijnsnota met uitvoeringsagenda klaar is om aan de raad voor te leggen.

We hebben drie moties die dierenwelzijn bestrijken.


3 moties:

  1. Evenementen met dieren: deze motie is erop gericht om een volledig beeld te krijgen van de inzet van dieren bij alle evenementen en zodat telkens kan worden beoordeeld of de inzet van dieren geen onaanvaardbaar of te vermijden risico of bedreiging kan opleveren voor omgeving, veiligheid, openbare orde en volksgezondheid.
  1. Stadsbreed voederverbod voor in het wild levende dieren: we willen niet dat plaagdieren zich door ons gedrag onbeperkt vermeerderen. Met een verbod kan er worden opgetreden, dat is nu slechts beperkt het geval.
  1. Realisatie van vrouwenopvang mét huisdieren en huisdierenopvang bij gastgezinnen: uit onderzoek blijkt dat circa 41 % van de vrouwen hun vlucht uit een structurele situatie met huiselijk geweld uitstellen omdat ze hun huisdier niet willen achterlaten vanwege een gebrek aan voorzieningen. Hier moeten en kunnen we in Heerlen iets aan doen.

Tot slot vragen we evenals tijdens de algemene beschouwingen in 2019 weer aandacht voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier in Heerlen en met name de aanpak van de slechte luchtkwaliteit. Het verheugt ons dat, na de toezegging door het college in januari 2020, het Schone Lucht Akkoord inmiddels is getekend en de streefwaarden van de WHO worden gehanteerd. Helaas lezen we in het huidige MBP dat het SLA uitvoeringsplan nog steeds moet worden geschreven.

Daarom hebben we de volgende vragen:

Kan het college aangeven wanneer het SLA uitvoeringsplan gereed zal zijn? Zal duurzame mobiliteit in de vorm van een pilot voor deelauto’s in Heerlen deel uitmaken van het uitvoeringsplan? Hoe zal de preventie van overlast van houtstook in de praktijk gaan uitzien? Welke andere vormen van duurzame mobiliteit heeft het college voor ogen?

PvdD dankt alle mensen die vóór en achter de schermen hebben meegewerkt om het MBP 2023-2026 tot stand te brengen. Dank aan de griffie, die ons het jaarrond deskundig en vriendelijk bijstaat.

Aan de slag uit liefde voor de stad, maar vooral uit liefde voor de planeet en al het daarop voorkomende leven !


Interessant voor jou

Algemene Beschouwingen Gemeente Heerlen bijdrage Partij voor de Dieren dag 1 (2 Nov 2022)

Lees verder

Inbreng Géron in commissievergadering Economie, bestuur en financiën

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer