Inko­mens­on­der­steuning tegen hoge ener­gie­prijzen voor inwoners met een inko­mens­grens tot 130%


20 oktober 2022

Raadsvergadering van 19 oktober.

Inkomensondersteuning tegen hoge energieprijzen voor inwoners met een inkomensgrens tot 130%

In deze ongekende tijden van crises en crisis na crisis, kunnen we als gemeente de komende twee maanden een handreiking doen naar mensen die het financieel moeilijk hebben en geen ruimte meer hebben om kleine aanpassingen aan hun huis te doen en daarmee enigszins de winter door te komen. Velen vinden het niet voldoende. In een crisissituatie moet je echter handelen en de weg zoeken naar oplossingen hoe klein dan ook. Dat fossiele energie veel duurder zou worden is 20 jaar geleden al aangekondigd, maar komt nu versneld op ons af. Isoleren, ons geld niet uitgeven aan klimaatbelastende zaken, minder spullen kopen en minder energie gebruiken, dat is nu de opgave en daar moeten we het mee doen.Wat ons als Partij voor de Dieren ook zorgen baart in deze tijden zijn de huisdieren van baasjes die het nu zwaar hebben, dat vinden de baasjes vreselijk. Daarvoor heeft de gemeente naar aanleiding van onze vragen in de commissie maatschappij en welzijn (nog) geen oplossing. Zij kunnen gelukkig wel nog terecht bij de Dierenvoedselbank. Ook voor dierenartszorg kunnen ze daar rekenen op dierenartsen die financieel schappelijke dienstverlening willen verlenen.
Elk huishouden krijgt in november en december 190 euro korting op energierekening. Dit komt naast de vaste energietarieven die vanaf 1 januari gaan gelden. Misschien is de Dierenvoedselbank een goed doel voor mensen die een hart voor dieren hebben en die deze bijdrage van 190 euro kunnen en willen missen.
Partij voor de Dieren steunt dit raadsvoorstel.

Wethouder Gelderblom stelt voor om de Dierenvoedselbank Hart voor Huisdieren Limburg op te nemen in het Parkstad Verbond voor Energierechtvaardigheid. Hij onderneemt daartoe de benodigde stappen.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221018_92515358Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen hebben samen met maatschappelijke partners het Verbond voor Energierechtvaardigheid gesloten. Tot de partners behoort het Leger des Heils, dat buurtkamers gaat inrichten waar mensen terecht kunnen die thuis willen besparen op hun gasverbruik.Bij het verbond haken ook woningcorporaties en de regio Parkstad Limburg aan. Evenals de Voedselbank, GGD, Nationaal Programma Heerlen-Noord, Caritas 045, Brightland Smart Services Campus, Duurzaam Heerlen, FNV, Stand-By!, Woonwijzerwinkel, Zuyd Hogeschool, Vista College en Energie Coöperatie Heerlen.

Interessant voor jou

Kaderbrief 2023

Lees verder

Algemene Beschouwingen Gemeente Heerlen bijdrage Partij voor de Dieren dag 1 (2 Nov 2022)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer