Marion Coumans


Lid Raads­com­missie Maat­schappij & Welzijn


Marion Coumans-Keulen (1967) geboren en getogen in Heerlen, studeerde filosofie en arbeid- en organisatiepsychologie. Ze is werkzaam geweest als manager ‘personeel, organisatie en training’ en is al geruime tijd mede-eigenaar van Bureau Coumans en houder van de buitenschoolse opvang de Bos-BSO in Heerlen. Daarnaast heeft ze jarenlang zwerfkatten opgevangen en een groot hart voor dieren.

Marion wil de echt belangrijke thema’s op de kaart zetten in deze tijd van crises op het gebied van gezondheid, klimaat en biodiversiteit, van grote maatschappelijke tegenstellingen en een onrechtvaardig systeem.

Het oude denken waarin economische groei, prestige en lobby overheersen heeft de huidige situatie veroorzaakt en zal moeten wijken voor een nieuw en anders handelen. Met daarbij als uitgangspunt de toekomst van onze stad en haar mensen, van onze kinderen, dieren, natuur, milieu en de aarde. Betaalbaar voor elke portemonnee door de keuzes die we maken. Dit vraagt om daadkracht en lef, denken aan het grotere geheel en de langere termijn, zoals Partij voor de Dieren al jaren doet.

Dat kunnen en willen wij echter niet alleen! Daarom moet er in Heerlen een bindend burgerberaad komen waarmee we gezamenlijk mét Heerlenaren van alle leeftijden en achtergronden besluiten nemen over de toekomst van onze stad. Inwoners krijgen een stem, omdat zij als geen ander weten wat er nodig is voor weerbare, leefbare en bruisende wijken en een stad waar wij weer trots op zijn.

Samen met de Partij voor de Dieren op naar een rechtvaardig, sociaal, diervriendelijk, klimaatneutraal en groen Heerlen waarmee men zich weer verbonden voelt en dat is voorbereid op de toekomst! Daar zet Marion zich voor in!


Gerelateerd

Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws