Dieren­welzijn en biodi­ver­siteit hebben een stem in Heerlen!!!


29 mei 2022

Partij voor de Dieren Heerlen neemt deel aan de coalitie als onderdeel van de progressieven die gezamenlijk één wethouder leveren, Casper Gelderblom. Dierenwelzijn, biodiversiteit, burgerberaad en klimaat gaan nu sterker gehoord worden binnen het College in Heerlen. Onze fractievoorzitter, Eliane Géron, gaat samen met haar fractie, de idealen van onze partij nog meer zichtbaar maken en werken aan een sterke uitvoering. Komende week wordt de coalitie voorgesteld aan de gemeenteraad en gaat het grote werk beginnen. Samen met de vooruitstrevende communicatieve wethouder zal het nodige gedaan moeten worden om een beter dierenwelzijn te realiseren maar ook al de andere thema's aan bod te laten komen. Kortom, de fractie is klaar voor deelname.