Maai­beleid in tijden van droogte en soor­ten­schaarste.


Indiendatum: 28 jul. 2022

Hoe verhoudt zich het maaibeleid van Heerlen met de wens om de biodiversiteit en de natuur in Heerlen te versterken?

 • Heeft Heerlen een beleid met betrekking tot maaien en groenbeheer?

Graag ontvangen we bij de beantwoording van de vragen een afschrift van alle actueel beleid met betrekking tot maaien en groenbeheer in Heerlen.

 • Welke organisatie is/ welke organisaties zijn verantwoordelijk voor het groenbeheer in Heerlen? Welke afspraken zijn met deze organisatie(s) gemaakt met betrekking tot het groenbeheer en het maaibeleid? Hebben deze organisaties een keurmerk voor ecologisch bermbeheer?

Graag ontvangen we een afschrift van de gemaakte afspraken met de betreffende organisaties met betrekking tot maaien en groenbeleid.

 • Wordt er bij het maaien rekening gehouden met vergroten van biodiversiteit?
 • Het broedseizoen loopt van 15 maart tot en met 15 juli. Wordt er niet gemaaid in het broedseizoen? Wordt voorafgaand aan het maaien het gebied onderzocht op broedende vogels en andere dieren?
 • Hoe vaak wordt er gemaaid en welke afspraken zijn er gemaakt met betrekking tot de maaihoogte?
 • Wordt voorafgaand aan het maaien zwerfafval verwijderd?
 • Wordt er tijdens het maaien geklepeld? Hoe wordt het maaisel afgevoerd? Wordt het gecomposteerd of gebruikt voor het maken van biobrandstof?
 • Wat gebeurt er met het snoeiafval van invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop? Is bekend welke invasieve exotische planten bestreden mogen worden en hoe dit gedaan moet worden?
 • Kennen wij in Heerlen overlast van de woekerende watercrassula?
 • Wordt er bij het maaien rekening gehouden met kwetsbare en zeldzame planten?
 • We kennen dit jaar lange droogteperioden. Wordt het maaibeleid hierop aangepast? Op welke wijze? Wordt er bijvoorbeeld minder vaak en/of minder kort gemaaid?
 • Wordt er bij het groenbeheer gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen? Hoe wordt ‘onkruid’ bestreden?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Elian Geron

Raadslid Partij voor de Dieren