Eenzame uitvaarten


Indiendatum: 11 jan. 2023

  1. Kent het college dit artikel in De Limburger*?
  1. Hoeveel eenzame uitvaarten kent Heerlen jaarlijks?
  1. Maastricht regelt al ruim tien jaar dat er namens de stad een begeleider aanwezig is tijdens een eenzame uitvaart. In steeds meer gemeenten wordt een piëteitsvolle uitvaart geregeld. Hoe handelen we in Heerlen in geval van gemeentelijke of eenzame uitvaart ?
  1. Draagt Heerlen er zorg voor dat er altijd iemand aanwezig moet zijn bij deze uitvaarten? Zou het voorbeeld van Maastricht* of Haarlem** een passend initiatief kunnen zijn onze stad?

Achtergrond eenzame uitvaarten

De Limburger 10-01-2023

* https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230109_93935171

** https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/dichters-maken-uitvaart-minder-eenzaam/

https://uitvaartalmere.nl/infotheek/eenzame-uitvaart-almere/44881

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Partij voor de Dieren, Elian Géron

Indiendatum: 11 jan. 2023
Antwoorddatum: 31 jan. 2023

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 11 januari 2023 inzake eenzame uitvaarten delen wij u het volgende mede.

Vraag 1

Kent het college dit artikel in De Limburger?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Hoeveel eenzame uitvaarten kent Heerlen jaarlijks?

Antwoord

Het aantal uitvaarten waarbij de gemeente opdrachtgever is omdat niemand opdracht geeft fluctueert maar ligt normaliter tussen de 20 en 30.

Vraag 3

Maastricht regelt al ruim tien jaar dat er namens de stad een begeleider aanwezig is tijdens een eenzame uitvaart. In steeds meer gemeenten wordt een piëteitsvolle uitvaart geregeld. Hoe handelen we in Heerlen in geval van gemeentelijke of eenzame uitvaart?

Antwoord

In Heerlen is evenals in Maastricht de mogelijkheid voor nabestaanden om (in beperkte kring) afscheid te nemen van de overledene. In 2022 was er in 5 gevallen sprake van een overledene waarbij er geen nabestaanden waren.

Vraag 4

Draagt Heerlen er zorg voor dat er altijd iemand aanwezig moet zijn bij deze uitvaarten? Zou het voorbeeld van Maastricht of Haarlem een passend initiatief kunnen zijn onze stad?

Antwoord

In Maastricht is het gebruikelijk dat tijdens het afscheidsmoment een spreker aanwezig is wanneer familie afziet van afscheid. In Heerlen is het tot op heden niet gebruikelijk. De discussie daarover is eerder gevoerd maar het is nooit tot realisatie gekomen. Wij zullen in die gevallen waarin er niemand is om een laatste groet te brengen daarvoor een spreker inschakelen. Daar waar er familie is, is het naar onze mening aan familie om daar al dan niet invulling aan te geven.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd. secretaris, De burgemeester, drs. D. Huurdeman drs. R. Wever