Opvang en aandacht voor huis­dieren bij huiselijk geweld


4 februari 2020

Afgelopen zomer stelden wij vragen over de opvang van huisdieren bij huiselijk geweld. Het is bekend dat veel slachtoffers van huiselijk geweld hun vlucht uit- of zelfs afstellen wanneer zij een huisdier moeten achter laten. Uit onderzoek en berekening blijkt dat 42% van de slachtoffers met een huisdier de vlucht gemiddeld een jaar uitstelt omdat ze hun huisdier niet willen/kunnen achterlaten bij de (ex-)partner.¹ Naar aanleiding van onze vragen toen, is op de site van Standby een paragraaf opgenomen over dierenmishandeling en huiselijk geweld.

Op 29 januari jl. kwam het concept beleidsplan van de politie eenheid Limburg aan de orde. Bij de gepresenteerde veiligheidsthema’s hebben wij gevraagd bij het onderdeel ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ ook dierenmishandeling toe te voegen. De burgemeester heeft toegezegd om dit punt onder de aandacht te brengen van de regioburgemeester.

Zo blijven wij als Partij voor de Dieren dierenwelzijn agenderen!

Elian Géron (raadslid)

1) https://www.huiselijkgeweld.nl...