Vuurwerk


Indiendatum: 21 nov. 2022

Ontmoedigingsbeleid vuurwerk

  1. Kent u de ingekomen brief van een boze inwoner met buddy hond van 8 november? Hoe is er gereageerd op dit ingekomen bericht?
  2. Wat vinden wij van de situatie waarin mensen met hulphonden door vuurwerk niet naar behoren kunnen functioneren, dat huisdieren niet weten waar ze het moeten zoeken, dat bij vluchtelingen zoals mensen uit Oekraïne oorlogstrauma terugkomt.
  3. Vuurwerk is een dagelijks fenomeen in Heerlen en wordt niet be- perkt tot oudejaarsavond. De burgemeester heeft toezegging ge- daan een dringend appel op de bewoners te doen om vuurwerk af- steken te beperken, juist omdat groepen mensen ernstig gedupeerd worden. Wat is de aanpak en het tijdspad?

Brief:

Geachte Burgemeester, wethouders en leden van de raad,

Ik wil U weer bedanken voor het handhaven van het vuurwerk overlast, zoals in mijn E-mail van afgelopen januari van dit jaar. Blijkbaar wordt dit probleem nog steeds niet serieus genomen.

Melden bij de wethandhavers heeft afgelopen jaar aangetoond dat ik zo- als meerdere melders van dit probleem niet serieus genomen worden, er werd tegen mij verteld dat ik de enige melder was van dit overlast, terwijl ik met 100 % zekerheid weet dat er op dat moment meerdere meldingen van hier in de wijk geplaatst waren.

Het was zelfs zo erg dat een medebewoner van mijn gedeelte van de wijk iemand gepakt had tijdens het afsteken van vuurwerk en zelfs foto's van de daders heeft en onze "geweldige" wetshandhavers hier niet op gerea- geerd hebben. Het is zo erg dat er bijna wekelijks (gedurende het

hele jaar) vuurwerk wordt afgestoken de laatste maanden zelfs dagelijks. Ik spreek dan over de ijken Rennemig; Heerlerheide; Nieuw Einde en deze complete regio zoals ook eveneens op de Koumerberg.

Ik heb nu al met meerdere huisdier eigenaren in mijn directe buurt gesp- roken die zich net zo machteloos voelen als mijzelf (ik heb een buddy- hond, die door het vuurwerk overlast niet fatsoenlijk kan functioneren, waardoor ik als persoon niet fatsoenlijk kan functioneren) en NIET meet geloven in het vuurwerkbeleid van U en Uw collega's m.a.w. van de ge- meente Heerlen en de geluiden van recht in eigen hand nemen steeds sterker worden. Gezien Uw acties als gevolg van mijn E-mail van 01-01- 2022 kan ik deze personen geen ongelijk geven en het voor mij ook steeds moeilijker wordt om het aan onze wetsdienaren over te laten.

Ik vind dat U zich moet schamen hoe op dit gebied omgaat met de bewo- ners en kiezers in deze gemeente, en zolang U op deze manier de over- last blijft benaderen moet U niet vreemd op kijken als het geweld

tegen de overtreders zal toenemen.

WIJ BEWONERS VAN DE WIJK NIEUW-RENNEMIG HEBBEN GE- NOEG GEHAD !!!!!!!!!!!!