Vragen inzake "Neem gerust je eigen verpakking mee"


Indiendatum: 29 jan. 2019

Vraag 1
Is het College bekend met het initiatief “Neem gerust je eigen verpakking mee” van Zero Waste Nederland?

Vraag 2
Is het College bereid om dit initiatief onder de aandacht te brengen van de
ondernemers, door bijvoorbeeld de stickers vanuit de gemeente aan te bieden,
eventueel in overleg met de ondernemersvereniging?

Vraag 3
Wat doet gemeente Heerlen binnen de gemeentelijke organisatie eraan om
wegwerpverpakkingen, zoals koffiebekers, te voorkomen en het gebruik ervan
terug te dringen?

Vraag 4
Wat doet gemeente Heerlen richting de (horeca-) ondernemers om het gebruik van wegwerpverpakkingen en dus ook zwerfvuil terug te dringen?

Vraag 5
Heerlen kent een groeiend aantal duurzame ondernemers, zoals bijvoorbeeld een
winkel met duurzame kleding, winkels en restaurantjes met biologisch, vegetarisch
en veganistisch voedsel, kringloopwinkels, repair café. Welke mogelijkheden ziet
het College om deze duurzame ondernemers in kaart te brengen voor de
consument, eventueel in combinatie met ondernemers met een Zero Waste sticker?

Vraag 6
Bent u het met de PvdD fractie eens dat een laagdrempelig initiatief als “Neem
gerust je eigen verpakking mee” van Zero Waste navolging verdient omdat er met
relatief weinig budget een groot effect kan worden gesorteerd op het gebied van
duurzaamheid en zwerfafval?

Indiendatum: 29 jan. 2019
Antwoorddatum: 15 mrt. 2019

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. inzake "Neem gerust je eigen verpakking mee" delen wij u het volgende mede.

Vraag 1 Is het College bekend met het initiatief “Neem gerust je eigen verpakking mee” van Zero Waste Nederland?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het College bereid om dit initiatief onder de aandacht te brengen van de ondernemers, door bijvoorbeeld de stickers vanuit de gemeente aan te bieden, eventueel in overleg met de ondernemersvereniging?

Antwoord
Ja, ter vergroting van de bewustwording over afvalscheiding en zwerfafval kunnen wij dit in de toekomst bij onze communicatie onder de aandacht brengen bij ondernemers en consumenten.

Vraag 3
Wat doet gemeente Heerlen binnen de gemeentelijke organisatie eraan om
wegwerpverpakkingen, zoals koffiebekers, te voorkomen en het gebruik ervan
terug te dringen?

Antwoord
Bij de nieuwbouw gaan we kijken hoe we het gebruik van wegwerpverpakkingen en
koffiebekers kunnen terugdringen zoals het invoeren van waterkaraffen voor
vergaderingen en persoonlijke koffiemokken. Ook zullen we dit in onze
communicatie naar de medewerkers meenemen.

Vraag 4
Wat doet gemeente Heerlen richting de (horeca-) ondernemers om het gebruik van
wegwerpverpakkingen en dus ook zwerfvuil terug te dringen?

Antwoord
Zie vraag 2.

Vraag 5
Heerlen kent een groeiend aantal duurzame ondernemers, zoals bijvoorbeeld een
winkel met duurzame kleding, winkels en restaurantjes met biologisch, vegetarisch
en veganistisch voedsel, kringloopwinkels, repair café. Welke mogelijkheden ziet
het College om deze duurzame ondernemers in kaart te brengen voor de
consument, eventueel in combinatie met ondernemers met een Zero Waste sticker?

Antwoord
Wij zullen onderzoeken of de gemeente een rol kan spelen bij het in kaart brengen
van duurzame ondernemers en de communicatie hierover.

Vraag 6
Bent u het met de PvdD fractie eens dat een laagdrempelig initiatief als “Neem
gerust je eigen verpakking mee” van Zero Waste navolging verdient omdat er met
relatief weinig budget een groot effect kan worden gesorteerd op het gebied van
duurzaamheid en zwerfafval?

Antwoord
Hiermee zijn we het eens.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu,

C.M.J.P. Claessens


Deze brief is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Jansen Briefadres en basisregistratie daklozen

Lees verder

Bomenkap Huisbergerstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer