Opschorten uitzetting Tiny House bewoners Heer­lerbaan


Indiendatum: feb. 2019

Op 20 februari 2019 is door de PvdD fractie de raadsmededeling over de mogelijkheden voor Tiny Houses en andere tijdelijke en gezamenlijke woonvormen geagendeerd in de commissie RO. Er hadden zich 3 insprekers gemeld en er waren ook veel geïnteresseerde burgers op de publieke tribune. Het onderwerp is van de agenda afgehaald, deze gang van zaken hebben we geagendeerd bij het Presidium. Van een van de initiatiefneemsters hebben we begrepen dat ze met haar kinderen voor 1 april 2019 weg moet. De grondgebruiker van het perceel stemt in met het Tiny House. De bewoonster gaat graag in gesprek met eventuele melder die een handhavingsverzoek wenst. Gezien de gang van zaken in de commissie RO is er niet de gelegenheid geweest om de raadsmededeling over Tiny Houses e.a. woonvormen te bespreken. De initiatiefnemers trachten al lange tijd met gemeente Heerlen in gesprek te komen over Tiny Houses. Andere gemeenten zijn ook al verder in gesprek over Tiny Houses. Dat leidt tot bovenstaand verzoek.


1. Is het college bereid om de uitzetting per 1 april a.s. van de
bewoners van het Tiny House aan de Heerlerbaan op te schorten, in
afwachting van beleid in gemeente Heerlen omtrent Tiny Houses in
Heerlen?

2. Is het college bereid hierbij de mogelijkheid van een
tijdelijke vergunning te overwegen?