Monde­linge vragen Géron Eiken­pro­ces­sierups en dode mezen


Indiendatum: 27 mei 2020

Vraag 1) De fractie van de PvdD maakt zich ernstig zorgen over de bestrijding van de eikenprocessierups. Dode vogels hebben mogelijk een relatie met het middel Xentari, dat preventief wordt ingezet bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

Onze vraag: welk bestrijdingsmiddel is in onze gemeente gebruikt?

Vraag 2) Eerder is in andere gemeenten de bestrijding met dit middel reeds stopgezet.

- Heeft u kennis genomen van de onrust in andere gemeenten ? - Zo ja, heeft dat invloed gehad op de werkwijze en het gebruikte bestrijdingsmiddel?

Indiendatum: 27 mei 2020
Antwoorddatum: 27 mei 2020

Vraag 1) De fractie van de PvdD maakt zich ernstig zorgen over de bestrijding van de eikenprocessierups. Dode vogels hebben mogelijk een relatie met het middel Xentari, dat preventief wordt ingezet bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

Onze vraag: welk bestrijdingsmiddel is in onze gemeente gebruikt?

Vraag 2) Eerder is in andere gemeenten de bestrijding met dit middel reeds stopgezet.

- Heeft u kennis genomen van de onrust in andere gemeenten ? - Zo ja, heeft dat invloed gehad op de werkwijze en het gebruikte bestrijdingsmiddel?

Zover ons bekend betreft het geen onrust bij gemeenten op grote schaal. Het middel wordt door veel gemeenten in het land gebruikt. Het doel van het gebruiken is het voorkomen van serieuze gezondheidsklachten als gevolg van de blootstelling aan de eikenprocessierups, zoals ernstige huiduitslag en ontsteking aan de ogen. Zowel in Heerlen, Maastricht en Sittard hebben we het afgelopen jaar de overlast minimaal weten te houden. Ik kom straks nog met een kleine (...)

In een artikel waar u aan refereert, uit een boswachter zijn zorgen over het gebruik van het middel Xentari in verband met de sterfte van jonge mezen. Het betreft hier een vermoeden, maar het is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Volgens professor Van Oers van het Nederlands Instituut voor Ecologie, die in hetzelfde artikel wordt geciteerd, zijn er meerdere oorzaken aannemelijk voor de mezensterfte, zoals een gebrek aan voedsel voor de mezen. Dit doet zich vooral voor in een sterk versteende stedelijke omgeving met een beperkte diversiteit in beplanting en boomsoorten. Naast de bestrijding met Xentari zetten we in Heerlen ook gaasvliegen in voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Tevens zetten we in op het versterken van biodiversiteit. Voorzorgen zijn: het begrazen van graslanden door schapen, extensief maaien van gras, zodat flora en fauna de kans hebben om tot wasdom te komen. Ook kiezen we bewust voor een diversiteit aan boomsoorten, omdat verschillende soorten anderen insecten en vogels aantrekken.

Dan de nuance, die is heel erg vers. Dit is een bericht van vandaag. We hebben op dit moment een stevig probleem met de eikenprocessierups in de Saroleastraat en in een aantal linden op het Pancratiusplein. Daar gaan we de komende dagen ook kijken of we daar een biologisch toegelaten middel op in kunnen zetten, omdat we richting de opening van horeca aanstaande 1 juni ervoor willen zorgen dat in de stad op een goede en veilige manier de terrassen open kunnen. We gaan daar op een zo’n verantwoordelijk mogelijke manier kijken hoe we de eikenprocessierups kunnen bestrijden. Dank u wel, voorzitter.