Junior Ener­gie­coach


Indiendatum: 29 okt. 2022

In het jeugdjournaal van 28 oktober kwam het onderwerp junior energiecoach aan de orde: een les- en doe-programma voor kinderen van de basisschool betreffende het gebruik en het besparen van energie. Dus een stukje theorie in de klas met een praktisch gedeelte voor thuis. Het voordeel is dat ook ouders wegwijs worden gemaakt en gestimuleerd worden om als gezin energie te besparen.

Partij van de Dieren is van mening dat we geboden opportuniteiten moeten oppakken in deze energiecrisis. Bovendien snijdt het mes van meer kanten. Behalve bewustzijn bij kinderen en volwassenen levert het ook energiebesparing en minder broeikasgassen op.

  • Is het college bekend met de jeugd energiecoach ?
  • Zo ja, wordt het al toegepast in Heerlen?
  • Indien het fenomeen “junior energiecoach” nog niet bekend is, is het college bereid contact op te nemen met scholen?
  • Is het college bereid met scholen te kijken naar de randvoorwaarden om dit lesprogramma zo spoedig mogelijk te realiseren?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Partij voor de Dieren, Elian Géron

Junior Energiecoach is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Samen met hun gezin gaan ze vanuit de schoolklas met korte opdrachten op een speelse en praktische manier aan de slag met energiebesparing. Goed voor het milieu én goed voor de portemonnee.

Het betreft een lesmethode die al een tijdje op basisscholen in Nederland gebruikt wordt. In totaal zijn er al zo’n 7.500 kinderen energiecoach geworden.

https://lerenvoormorgen.org/leden/junior-energiecoach/

https://www.zapp.nl/programmas/jeugdjournaal/gemist/POW_05188790 (van min. 0:50 tot 3.45)