Dierenleed op D’r Heëlesje Joarmaat


Indiendatum: apr. 2019

In het artikel “ ‘Silent Disco’ tijdens D’r Heëlesje Joarmaat” in De Limburger.nl van 14 april 2019 is te lezen dat men voornemens is om op deze jaarmarkt (op 20 april a.s.) onderdelen met dieren te organiseren. PvdD is van mening dat dit bij de Wet Dieren verboden is en dat deze onderdelen ingetrokken dienen te worden.

  • Is het College bekend met het artikel “ ‘Silent Disco’ tijdens D’r Heëlesje Joarmaat” in De Limburger.nl?
  • Heeft het College een vergunning verleend voor de onderdelen met dieren op deze jaarmarkt? Het artikel spreekt van “knuffelkoeien”, “een schaapskudde met lammetjes”, “een ganzenhoeder met zijn loopeenden”, “roofvogels” en “alpaca’s”.
  • Is het College op de hoogte van art. 2.1 van paragraaf 1, hoofdstuk 2 van de Wet Dieren? Dit artikel luidt: “Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.”
  • Zo ja, op grond waarvan heeft het College deze vergunning verleend? Heeft het College meegewogen dat de betrokken dieren zowel tijdens het vervoer, als op de markt zelf stress (door o.a. drukte, lawaai, aanrakingen en beperkingen van de bewegingsvrijheid) en mogelijk pijn zullen ervaren?
  • Is het College bereid om de toelating van genoemde dier-onderdelen te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
  • Is er voldoende controle geregeld om welzijn en stress bij de dieren te onderkennen en zo nodig in te grijpen? Welke controle is afgesproken?