Bestrijden eiken­pro­ces­sierups


Indiendatum: mei 2019

Directe aanleiding voor deze vragen is het artikel in De Limburger van 27 mei 1 over massaal aangetroffen dode vogels in het Froweinbos in Eys. Het gebruik aldaar van ecologisch bestrijdingsmiddel tegen de eikenprocessierups is mogelijk fataal voor vogels geweest. 1

1.) Het aanwezig zijn van de eikenprocessierups is bekend. In Heerlen gebruiken wij een biologisch bestrijdingsmiddel. - Wordt er uitsluitend eenzelfde biologisch bestrijdingsmiddel gebruikt ? - Kan het zijn dat dit middel alle soorten rupsen doodt ? Is daar onderzoek van bekend ? - Kunnen wij in Heerlen door gebruik van bestrijdingsmiddelen ook dode vogels gaan vinden doordat deze vogels eten van de te bestrijden rupsen ? - Is het u bekend dat bestrijding met bacteriën ook andere rupsensoorten doodt. De bacteriën zijn op zichzelf niet ziek-teverwekkend voor vogels, maar er is toch sterfte onder vo-gels in het nest, omdat vogels die op eikenboen foerageren geen prooi meer vinden.

2.) Is het beleid ten aanzien van aanplant van jonge eikenbomen tegenwoordig gewijzigd in verband met de overlast door de eikenprocessierups ?

3.) In stedelijke gebieden is er vaak een gebrek aan natuurlijke vijanden van de rups. Bent u met PvdD van mening dat be-strijding van de eikenprocessierups op natuurlijke wijze moet worden nagesgtreefd ? Worden nu voldoende maartregelen get-roffen om de eikenprocessierups te bestrijden met natuurlijke vi-janden ?

4.) Bent u bereid om zo spoedig mogelijk onderzoek te doen hoe en welke natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups kunnen worden ingezet

5.) Kan meer voorlichting over de eikenprocessierups worden gegeven via de webpagina van de gemeente Herlen ? 2

6.) Kan er op het gebied van Natuureducatie voor schoolkinderen uitbreiding plaatsvinden bijvoorbeeld door inschakelen van IVN en Scouting ? 2

7.) De problemen zoals met de eikenprocessierups, de toename van het aantal teken met de hierdoor overgebrachte ziekte van Lyme en de buxusmot zijn slechts enkele voorbeelden van een vanuit het zuiden naderende stoet aan problemen door de verschuiving van klimaatzones veroorzaakt door klimaatverandering. Dit betreft ook veel gevaren voor de volksgezondheid, zoals gevaarlijke virusziekten. - Bent u van mening dat wij als gemeente daarvan voldoende op de hoogte zijn? - Welke maatregelen worden er preventief genomen om deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen ?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Elian Geron

Raadslid PvdD Limburg

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 25 jun. 2019

1.) Het aanwezig zijn van de eikenprocessierups is bekend. In Heerlen gebruiken wij een biologisch bestrijdingsmiddel. - Wordt er uitsluitend eenzelfde biologisch bestrijdingsmiddel gebruikt ? - Kan het zijn dat dit middel alle soorten rupsen doodt ? Is daar onderzoek van bekend ? - Kunnen wij in Heerlen door gebruik van bestrijdingsmiddelen ook dode vogels gaan vinden doordat deze vogels eten van de te bestrijden rupsen ? - Is het u bekend dat bestrijding met bacteriën ook andere rupsensoorten doodt. De bacteriën zijn op zichzelf niet ziek-teverwekkend voor vogels, maar er is toch sterfte onder vo-gels in het nest, omdat vogels die op eikenboen foerageren geen prooi meer vinden.

Antwoord. Zie bijgaande memo.

2.) Is het beleid ten aanzien van aanplant van jonge eikenbomen tegenwoordig gewijzigd in verband met de overlast door de eikenprocessierups ?

Antwoord.Bij nieuwe projecten worden geen eikensoorten aangeplant die gevoelig zijn voor de eikenprocessierups.

3.) In stedelijke gebieden is er vaak een gebrek aan natuurlijke vijanden van de rups. Bent u met PvdD van mening dat be-strijding van de eikenprocessierups op natuurlijke wijze moet worden nagesgtreefd ? Worden nu voldoende maartregelen get-roffen om de eikenprocessierups te bestrijden met natuurlijke vi-janden ?

Antwoord. Zie bijgaande memo.

4.) Bent u bereid om zo spoedig mogelijk onderzoek te doen hoe en welke natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups kunnen worden ingezet?

Antwoord. Zie bijgaande memo.

5.) Kan meer voorlichting over de eikenprocessierups worden gegeven via de webpagina van de gemeente Heerlen ? 2

Antwoord.Ja, we gaan op onze site een verwijzing maken naar de website van de GGD Zuid Limburg. Op deze site staat uitgebreide informatie over de eikenprocessierups.

6.) Kan er op het gebied van Natuureducatie voor schoolkinderen uitbreiding plaatsvinden bijvoorbeeld door inschakelen van IVN en Scouting ? 2

Antwoord. Zie bijgaande memo.

7.) De problemen zoals met de eikenprocessierups, de toename van het aantal teken met de hierdoor overgebrachte ziekte van Lyme en de buxusmot zijn slechts enkele voorbeelden van een vanuit het zuiden naderende stoet aan problemen door de verschuiving van klimaatzones veroorzaakt door klimaatverandering. Dit betreft ook veel gevaren voor de volksgezondheid, zoals gevaarlijke virusziekten. - Bent u van mening dat wij als gemeente daarvan voldoende op de hoogte zijn? - Welke maatregelen worden er preventief genomen om deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen ?

Antwoord.
Eikenprocessierups: Zie bijgaande memo.

Teken: De enige remedie is het voorkomen van blootstelling door het bedekken van de huid met kleding en het controleren op teken. De gezondheidsvoorlichting is belegd bij de GGD Zuid Limburg.

Buxusmot: De Buxusmot is een zogenaamde exoot. Dat betekent dat hij niet van nature in ons land voorkomt. Deze exoot heeft dus weinig concurrentie en verspreidt zich daardoor snel (bron: Vlinderstichting). Het probleem met de buxusmot doet zich met name voor bij particuliere tuinen. Bij vragen adviseren wij bewoners om geen gif te gebruiken, maar de buxusmot handmatig te verwijderen of te kiezen voor een andere plantsoort.


Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris,

de wnd. burgemeester,

A.J.G. Bex MLD

E.G.M. Roemer