Afschot wasberen Heerlen


Indiendatum: 25 okt. 2022

  1. In Heerlen leven verschillende wasberen in het wild. Weet uw college waar deze populatie in Heerlen precies voorkomt, hoe groot deze is en hoelang deze al voorkomt? Leven deze wasberen op gemeentelijke gronden?
  2. Wordt de wasbeer in Heerlen als niet beheersbaar ervaren?
  3. In Heerlen is op 20 juli 2020 in het Jachtbeleid voor Heerlen vastgesteld dat de jacht op gemeentelijke gronden is verboden. Kan uw college toelichten of er ondanks dit jachtverbod jachtrecht verhuurd zal worden om in Heerlen wasberen af te schieten?
  4. Het afschot van wasberen leidt maatschappelijk tot ophef. Deelt het college die mening? Zo ja, wil het college dit overbrengen aan de provincie Limburg? Zo nee, waarom niet?
  5. In buurlanden België en Duitsland komen populaties wasberen voor. Hier is de wasbeer een ‘te beheersen’ soort,[3] waardoor deze gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst (hierna: TNR) kan worden. In Limburg is de wasbeer een ‘te verwijderen’ soort,[4] waardoor TNR volgens de provincie Limburg niet toegepast kan worden. Provincie Limburg geeft aan om met andere autoriteiten te overleggen zodat de wasbeer ook in Limburg mogelijk een beheerssoort kan worden. Hierbij worden effectieve niet-dodelijke middelen verkend en waar mogelijk onderzocht. In het coalitieakkoord stellen wij de samenwerking in de Euregio te willen verbeteren, stimuleren en behartigen.[5]

Wil het college zich bij het overleg van de provincie Limburg aansluiten om zo met de autoriteiten uit de Euregio tot een gezamenlijk, diervriendelijk project te komen?

En wil het college een beheerstatus voor de wasbeer bij het ministerie van LNV bepleiten? Zo nee, waarom niet?

Sinds 12 oktober jl. mogen wasberen in de provincie Limburg afgeschoten worden.[1] Ook in Heerlen leeft een populatie wasberen. Het afschot van wasberen leidt maatschappelijk tot veel ophef.[2] Bovendien is op 15 oktober het jachtseizoen begonnen. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren fractie Heerlen tot de volgende vragen

[1] Mededeling portefeuillehouder Aanpak wasbeer, DOC-00321502, p. 5. (Gedeputeerde Gabriëls)

[2] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221013_97700178#

[3] Art. 19 Verordening (EU) 1143/2014.

[4] Art. 17 Verordening (EU) 1143/2014

[5] https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/coalitieakkoord-2022-2026.pdf

Interessant voor jou

MONDELINGE VRAGEN in Commissie Maatschappij en Welzijn d.d. 12 oktober ’22

Lees verder

Het mediterraan draaigatje

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer