25 November: Orange the world; stop geweld tegen vrouwen


Indiendatum: 9 nov. 2022

Niet enkel wereldwijd vindt er geweld tegen vrouwen plaats, ook in Heerlen komt het voor.

 1. Hebben we zicht op geweld tegen vrouwen en meisjes?
  Hoeveel incidenten van geweld tegen vrouwen en meisjes worden er jaarlijks gemeld in Heerlen?
  Hoeveel meldingen van huiselijk geweld zijn er de afgelopen vier jaar geweest?
  Hoeveel meldingen van seksueel geweld of seksuele intimidatie bij minderjarigen zijn er gemeld?
 2. In de nieuwe Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen worden overheden geadviseerd te onderzoeken wat voor effect bestaande maatregelen hebben.
  Wat zijn in dit kader de genomen maatregelen in Heerlen?
  Hoe onderzoekt Heerlen deze effecten van genomen maatregelen?
 3. Hoe komen de meeste meldingen van huiselijk geweld binnen (bijvoorbeeld via onderwijs, werk, zorg, ‘Veilig Thuis’ of omgeving slachtoffer)?
 4. Is er behalve op de website van gemeente Heerlen ook in de publieke ruimtes informatie beschikbaar over het krijgen van hulp?
 5. Is er voldoende capaciteit in opvangplekken?
  Aan hoeveel opvangplekken is er behoefte? Zijn er wachtlijsten?
 6. Zijn er voldoende plekken in de gemeente waar slachtoffers terecht kunnen met codewoorden?
  Hoeveel en hoe wordt dit bekend gemaakt?
 7. In de beantwoording van onze vragen van 26 november 2020 met betrekking tot het thema huiselijk geweld werd gesteld dat in 2021 de visie gefaseerde ketenzorg binnen de hulpverleningsinstanties uitgerold zou gaan worden waarmee eenieder op dezelfde wijze gaat kijken naar huiselijk geweld problematiek. Daarnaast zou er al vanaf oktober 2020 een pilot Zuid-Limburgs multidisciplinair overleg huiselijk geweld lopen.
  Wat zijn de resultaten van de uitrol van de gefaseerde ketenzorg in 2021 en van de pilot in 2020?
 8. Is Heerlen bekend met ‘Maatje achter de voordeur’? Een organisatie die je in contact kan brengen met een maatje dat je steun kan bieden bij het hervinden van evenwicht en zelfvertrouwen. Deze maatjes zijn getrainde vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld kunnen en willen inzetten voor anderen.
  Zo ja, hoeveel Heerlenaren maken gebruik van deze ervaringsdeskundigen?
  Zo neen, maakt Heerlen gebruik van een ander initiatief op dit gebied of is er bereidheid om deze getrainde vrijwilligers in te gaan zetten in Heerlen?
 9. Gaat het college in het kader van huiselijk geweld invulling geven aan het in 2022 landelijke thema ‘preventie’?
  Zo ja, op welke wijze wordt in dit kader het thema ‘preventie’ opgepakt?
 10. In 2019 namen vanwege “Orange the World” meer dan 150 gemeenten en 8 provincies in Nederland deel, door een gebouw, brug, fontein, standbeeld of ander object oranje uit te lichten en/of een evenement of actie te organiseren. In de beantwoording van onze vragen van 26 november 2020 werd gesteld dat in 2021 meer aandacht aan dit thema zou worden besteed.
  Hoe is hier in 2021 aandacht aan gegeven (behalve de uitreiking aan de raadsleden van de pin met het symbool van Orange the World?
  Gaat Heerlen zich op 25 november 2022 in een of andere vorm bij “Orange the World” aansluiten?


In Nederland krijgen jaarlijks 200.000 volwassenen en 118.000 kinderen te maken met huiselijk geweld en jaarlijks ca. 12.000 vrouwen en 4.500 kinderen maken gebruik van de vrouwenopvang.

Heerlen staat landelijk in de top tien met het hoogste aantal meldingen van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en vanwege complexe problematiek slaat hulp vaak niet aan.

Op 8 november 2022 lezen we dit in het nieuws:

Onderzoekers stellen op basis van cijfers van het CBS dat naar schatting bijna 38 procent van de meisjes en ruim 13 procent van de jongens tussen de vijftien en zeventien jaar oud met een vorm van seksueel geweld of seksuele intimidatie te maken heeft gehad. Hiervan komt 35 procent van de dertien- tot en met zeventienjarigen binnen vijf jaar opnieuw bij de politie in beeld als slachtoffer van seksueel geweld. Onder nul- tot en met twaalfjarigen is dit aandeel 14 procent. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een zedendelict of ernstig geweld.

In de nieuwe Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen spreekt Nationaal Rapporteur Conny Rijken van "een zorgelijk beeld".

"Hulp is niet altijd beschikbaar en de hulp is versnipperd", ziet Rijken. Ze adviseert de overheid te onderzoeken of en wat voor effect de bestaande maatregelen hebben. Uiteindelijk moeten scholen en hulporganisaties de jongeren op een goede manier helpen en voorlichten.

https://www.nu.nl/binnenland/6234672/zorgelijk-beeld-seksueel-geweld-tegen-kinderen-tieners-vaak-opnieuw-slachtoffer.html

25 November is het ‘internationale dag tegen vrouwengeweld’.

Het thema van de campagne in 2022 in Nederland is preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen: individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens hierbij te betrekken.

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Partij voor de Dieren

Elian Géron

Interessant voor jou

De groene long van Hoensbroek wordt aangevallen.

Lees verder

Orange the world

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer