Opiniestuk: Wanneer is Heerlen voldoende verdoosd?


18 januari 2021

#Logistiek distributiecentrum naar Heerlen. Dit klinkt als een grote aanwinst voor de economie van#Heerlen. Ook wethouder Martin de Beer (VVD) is enthousiast en ziet dit als een welkome invulling van een lege plek op de Beitel.

Bezwaren worden niet genoemd, maar die zijn er wel degelijk.Het minste bezwaar op deze locatie is de enormiteit van een dergelijk nietszeggend bouwwerk. Belangrijker is, dat ruimte wordt ingenomen die een ander doel kan dienen, een doel dat een echte toegevoegde waarde heeft. Bovendien moet nog maar blijken dat er honderden banen worden gecreëerd: er moet nog worden gezocht naar een eindgebruiker ! En dergelijke banen zijn vaak onderbetaald, sociaal nauwelijks aanvaardbaar en ze worden meestal ingevuld door buitenlandse arbeidskrachten. Met dat laatste is niets mis, maar voor de Heerlenaren brengt dat dus waarschijnlijk weinig.

Het allerbelangrijkste bezwaar is dat zo’n distributiecentrum past in de oude fossiele (VVD-)economie. Er ontstaat een dagelijkse stoet aan vervuilende vrachtauto’s en het distributiecentrum faciliteert bovenal de consumptiemaatschappij. En uit de hand gelopen consumptie is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en dus ook van crises zoals Covid-19.

De keuze is: #fossielebanen of #klimaat. De alibi-zonnepanelen op het dak van de artist’s impression doen daar niet aan af.

Geschreven door René van der Luer.