Opiniestuk: Betere nachtrust in China dankzij Neder­landse melk?


31 december 2020

Dit artikel in De Limburger is één grote reclame voor FrieslandCampina. Hierdoor is het onmogelijk om op alle misleidende beweringen in te gaan. Volgens Jonkman, hoofd van de onderzoeksafdeling speelt “duurzaamheid op veel terreinen”. Hoezo duurzaamheid?

Het woord duurzaamheid wordt alweer misbruikt in het kader van greenwashing. Als duurzaamheid oprecht een rol bij de bedrijfsvoering zou spelen, dan is de enige echte manier om dat te bewerkstelligen het stoppen met de productie van dierlijk eiwit, dus ook van melk. Melkveehouderij en zuivel hangen immers onlosmakelijk samen met: ontbossing, schending van mensenrechten, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, stikstofdepositie, bodemverontreiniging, waterverontreiniging, eutrofiëring, watermisbruik, ongezonde voeding, grootste verliesfactor aan eiwit en calorieën in de hele voedselketen (dus voedselvernietiging), en last but not least veel dierenleed.

Dan valt nog het nodige af te dingen op de zogenaamde “nuancering” van FrieslandCampina. Havermelk zou minder voedzaam zijn dan koemelk?! Is dat van belang in een land waar de helft van de bevolking aan overgewicht lijdt? Dit riekt toch al erg naar een promopraatje in de trant van "Wij van FrieslandCampina, adviseren ..."

Koemelk zou zelfs opeens een grondstof zijn. Terwijl grondstoffen stoffen zijn die aan de aarde onttrokken worden. Tenzij men hint op de grote hoeveelheden grondstoffen die men verbruikt. In de melkveehouderij worden inderdaad grote hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt. Dat op zijn beurt ook bijdraagt aan de klimaatchaos in de hele wereld.

Chinese ouders sliepen toch al minder goed door de vele hete nachten door klimaatverandering. Als ze de kinderen geen melk geven, dan hebben die ook geen last van de in die bevolkingsgroep voorkomende melksuikerintolerantie. Slapen ze nóg beter.

Geschreven door René van der Luer