Toelichting Plusquin motie Biodi­ver­siteit 'Meten is weten'


26 juni 2019


Voorzitter. De motie spreekt voor zich. Wetenschappelijke rapporten tonen aan hoe dramatisch het is gesteld met de biodiversiteit, zoals ook stond in het onlangs verschenen IPBES-rappport. Ik raad het iedereen aan om daar een stukje over te lezen. Er is ook een Deltaplan biodiversiteit ontwikkeld.
Wij vragen om een inventarisatie. Laten wij nou eens kijken naar welk gemeentelijk beleid wordt gevoerd rond biodiversiteit, zowel via de geveltuintjes als via het Gebrookerbos. Kunnen wij dat op de volgende onderdelen inventariseren:

  • Het vergroenen van de infrastructuur. Dus het natuurinclusief maken van bouw- en ontwikkelprojecten

  • Het verbeteren van biodiversiteit bij beheer van wateren. Dat gaat natuurlijk in overleg met het Waterschap.

  • Het integraal meenemen van meer diversiteit als doel in projecten rond klimaatadaptatie, woningbouwinfrastructuur en energietransitie.

  • Het verkennen van biodiversiteit als een deel van de oplossing in alle projecten in de openbare ruimte.

    Kan het college toezeggen dat hier een inventarisatie en eventueel een schatting van de kosten van wordt gemaakt en dat dit wordt voorgelegd aan de raad? Dat is waar de motie om vraagt. Het lijkt ons verder een heel helder verhaal.

Interessant voor jou

Inbreng Plusquin Zomernota 2019

Lees verder

Inbreng Géron Vaststellen programmaplan duurzaamheid 'Heelesje Wink, voor een duurzaam Heerlen 2019- 2022'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer