Inbreng Plusquin Vast­stellen profiel­schets burge­meester


26 juni 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren zou graag een burgemeester zien die oog heeft voor de grootste uitdagingen van deze tijd, namelijk verlies aan biodiversiteit en het klimaat. Daarnaast wil ik de commissaris van de Koning verzoeken om naar de linkerrij te kijken en niet alleen aandacht te hebben voor de biodiversiteit, maar ook voor de diversiteit in deze raad. Het college bestaat op één vrouw na uit witte mannen. Dus de Partij voor de Dieren zou willen voorstellen om wat meer diversiteit aan te brengen door bijvoorbeeld een vrouw, iemand met een ander kleurtje of iemand uit de lhbti-wereld aan te trekken als burgemeester, bij gebleken geschiktheid. Dank u wel.