Toelichting Plusquin over Motie Haal roze zaterdag naar Heerlen


29 januari 2020

Voorzitter,

Het geweld en het gebrek aan acceptatie tegen de lhbti-gemeenschap neemt toe in Nederland en zo ook in Heerlen, hebben we in het afgelopen jaar kunnen merken. Er is nog veel onbegrip en onwetendheid. Dat speelt ook in het onderwijs. Het is op ruim de helft van de scholen nog onveilig om uit de kast te komen als jongere. Het kunnen tonen van die diversiteit voor lhbti, is heel belangrijk om zo het begrip te vergroten. Daarom hebben we de motie ingediend om te onderzoeken of en hoe een Roze Zaterdag in Heerlen gerealiseerd kan worden. Er zijn ook allerlei subsidies voor beschikbaar. Er is een intentieverklaring voor. Ook moet een bidbook worden gemaakt als je daarmee verder wilt gaan. Het is niet allleen belangerijk voor de acceptatie, maar het is ook een heel mooi initiatief en evenement om Heerlen en de diversiteit op de kaart te zetten. Je kun het meenemen in citymarketing. Je kunt de culturele instellingen meenemen. En ja, dat is eigenlijk wat wij daarmee beogen.

Interessant voor jou

Inbreng Plusquin Begroting 2020 Tweede termijn

Lees verder

Inbreng Géron Oprichten van WoonWijzerWinkel B.V. en verstrekken lening De voorzitter

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer