Inbreng Géron Visie op de bood­schap­pen­structuur Heerlen tweede termijn


7 maart 2022

Voorzitter,

Wij hebben het hier over een visie. Tegenover dit rapport kun je ook andere visies zetten. Wat ik hierin mis, is duurzaamheid. Mijn collega noemde het al. Het koopgedrag dat wijzigt. Groeiende belangstelling voor gezonde producten, biologische en korte voedselketens is een duurzame trendbreuk. Door de blijvend hoge energieprijs, zal ook de prijs van de producten stijgen. Boerenmarkten met lokale producten zullen waarschijnlijk toenemen. Er is een groeiende interesse in afvalarme winkels. Denk ook aan de hoge prijzen van de afvalverbranding. Eerlijke handel en fairtrade producten.

Een ander probleem is het feit dat productie van goederen en diensten vaak kosten met zich met meebrengen, die door niemand betaald worden. Dan denken wij vooral aan lucht-, water- en grondverontreiniging, vernietiging van de natuurlijke leefomgeving, klimaatverandering en vermindering van biodiversiteit.

Wat heeft een buurt dus wel nodig? Een sociaal aantrekkelijk centrum, met enkele kleine winkels, uitgebaat door lokale ondernemers, met een aanbod van de eerste levensbehoefte, afkomstig van duurzame, lokale teelt en makelij. Een ontmoetingscentrum hoort daarbij. Aandacht voor mensen. Dat is cruciaal. Dat zij gezien en gehoord worden en vanuit hun behoefte kunnen nog andere initiatieven in de wijk ontstaan.