Toelichting Plusquin motie actu­a­li­seren doel­stelling ener­gie­neu­tra­liteit


30 mei 2018

Heerlen heeft zich destijds als Parkstad-gemeente voorgenomen in het kader van Palet3.0 om beleid te maken met als doel in 2040 energieneutraal te zijn. Inmiddels zijn er omstandigheden opgetreden die nopen tot een herziening van deze plannen. De gaswinning in Groningen wordt sneller verminderd dan aanvankelijk gepland.

De wetenschap laat zien dat de klimaatverandering veel sneller gaat dan in eerdere scenario’s werd aangegeven. De recente abnormale weersomstandigheden laten dit duidelijk zien. Deze hoosbuien werden pas verwacht over enkele decennia. Bovendien blijkt er in 2017 wereldwijd nog steeds een toename in broeikasgassen te zijn opgetreden, ondanks alle goede voornemens na Parijs COP21.

Alle reden om ook in Heerlen de energietransitie te versnellen en 2030 als het jaar voor volledige energieneutraliteit na te streven. Volgens berekeningen van Urgenda is dit technisch uitvoerbaar én een absolute noodzaak.