Bijdrage Pascale ziens­wijze begroting gemeen­te­lijke reini­gings­dienst RD4


24 mei 2018

Voorzitter,

Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde deze week de Monitor Brede Welvaart waaruit blijkt dat we in Nederland onderaan allerlei groene lijstjes bungelen. Zo produceren Nederlanders in vergelijking met andere Nederlanders het meeste afval, gebruiken bijna alle andere landen meer duurzaam opgewerkte energie en zijn we kampioen voedselverspillen. Alle reden om dus ook in Heerlen een tandje bij te zetten.

In de ontwerpbegroting van RD4 staan een aantal mooie voorbeelden zoals de ambitie om uiterlijk in 2020 de meest duurzame publieke organisatie in Zuid Limburg te zijn.

In Heerlen wordt er een proef gestart met afvalcoaches om burgers te informeren over de mogelijkheden van het huidige afvalsysteem. Een mooi initiatief. Op veel plekken in Heerlen doen de burgers echt hun best om afval te scheiden. De lediging, of het volume van de containerparken op sommige plaatsen zijn echter niet meegegroeid in het succes van het afval scheiden waardoor er vaak dagelijks enorm veel afval naast de containers wordt gegooid wat leidt tot een ontzettend rommelig straatbeeld en naast onhygienische, ook onveilige situaties. We willen graag horen van de wethouder of hij hier over in gesprek wil gaan met RD4. Hetzelfde geldt overigens ook voor afvalbakken in Heerlen.

Door meerdere gemeenten is een streefwaarde van 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025 als ambitie geformuleerd. In Heerlen hebben we momenteel een streefwaarde van minder dan 100 kilo per inwoner per jaar.

Kan de wethouder aangeven welke ambitie Heerlen heeft in 2025, qua kilo’s restafval per inwoner per jaar? En moeten we niet zelf ook het goede voorbeeld geven in Heerlen, met afvalbakken voor gescheiden afval in het gemeentehuis, in het onderwijs en afvalscheiding op gemeentelijke gronden? Graag een reactie van de wethouder.

Een groot gemis in het hele plan is het inzetten op afvalpreventie.

Als we circulaire economie serieus willen nemen is dit een heel belangrijk onderdeel.

Voorlichting en bewustwording zijn de sleutelwoorden.

Hoe kunnen we de burger bewuster maken van bijvoorbeeld repair café’s, kringloopzaken, kleding- en schoenen herstelateliers, beeldschermreparaties en hoe kan Heerlen deze zaken faciliteren?

Huishoudens zonder NEE-NEE sticker krijgen tientallen kilo’s papier door hun brievenbus waarvan 1/3eongelezen wordt weggegooid. Wat is de status van de invoering van de JA-JA sticker in Heerlen nu blijkt dat Amsterdam deze zonder juridische problemen kan invoeren?

Dan het zwerfafval Voorzitter. Eind vorig jaar werd bij een bestuursvergadering tussen de gemeenten en RD4 de aansluiting bij de statiegeldalliantie verworpen, in het besef dat de 1,19€ per inwoner die Heerlen krijgt voor zwerfaval waarschijnlijk komt te vervallen.

Voorzitter, vorige maand nog is er in de regio een drachtige koe doodgegaan door het eten van verhakseld blik in het gras. Een drama voor de koe, haar ongeboren kalf en de ondernemer. Ook in het wild levende dieren komen regelmatig in de problemen door rondslingerend zwerfafval. De plastic soup vervuilt onze rivieren en oceanen. Door een efficienter inzameling, zoals bij een statiegeldsysteem, wordt er minder CO2 uitgestoten, minder afval verbrand en zal het klimaat dus minder belast worden. In een omgeving waar minder zwerfafval ligt, zullen mensen ook minder geneigd zijn om zwerfafval neer te gooien. Onze werkgroep gaat geregeld zwerfafval oprapen in Heerlen. Het is schrijnend om te zien hoe mensen en dieren tussen afval van anderen moeten leven en spelen. Dat het statiegeldsysteem werkt zien we wel bij ons buurland Duitsland. Statiegeld zorgt voor een hoogwaardige vorm van recycling, ten opzichte van het downcycling bij PMD (statiegeld: kan weer voor voedingsmiddelen gebruikt worden, PMD soms verbrand en niet geschikt voor voedingsmiddelen maar wel bv shampooflessen) Niet voor niets zijn bijna 300 van de 380 gemeenten én Provincie Limburg inmiddels wel aangesloten bij de statiegeldalliantie. De PvdD wil samen met de PvdA gehoor geven aan de oproep om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie door samen een motie in te dienen.

Tot slot de luierinzameling. 5-8% van het restafval bestaat uit luiers. In gemeente Soest worden luiers al apart ingezameld om te kunnen recyclen. Zorginstellingen, kinderopvangcentra en huishoudens kunnen hun luierafval in aparte containers aanbieden. Kersverse moeders zitten niet te wachten om met volle luierafvalzakken te gaan slepen, en juist moeders willen een leefbare aarde achterlaten voor hun kinderen. Kan de wethouder toezeggen in gesprek te gaan met RD4 en luierrecycling Nederland?

Interessant voor jou

Bijdrage Pascale Plusquin over coalitie-akkoord Heerlen.

Lees verder

Toelichting Plusquin motie actualiseren doelstelling energieneutraliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer