Bijdrage Plusquin ziens­wijze begroting 2019 en meer­ja­ren­raming 2020-2021 RUD


30 mei 2018

Voorzitter,

de PvdD vindt het een gemiste kans dat er niet wordt ingezet op meer geld voor hulp bij energiebesparing bij bedrijven. Er verschijnen de laatste tijd rapporten dat die besparende maatregelen achterlopen bij de doelen uit het (vorige) energie akkoord. Volgens de wet moeten bedrijven alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder nemen, maar dat gebeurt niet. De wet wordt dus niet nageleefd en het is de taak van de RUD om hierop toezicht te houden, bedrijven te begeleiden en te adviseren en zo nodig te beboeten. Het is ook een kwestie van kennis en aandacht, en daarin kan een milieudienst met specifieke deskundigheid heel goed helpen. Kan ook meegenomen worden bij reguliere controles! Zonder deze inzet kan de PvdD fractie niet instemmen met de begroting.