Bijdrage Plusquin Ziens­wijze actieplan Geluid 3de tranche


30 mei 2018

Voorzitter,

Awacs en vliegtuigen worden niet meegenomen in het wettelijke kader van het actieplan geluid maar als gemeente Heerlen kunnen we natuurlijk wel, samen met omliggende gemeenten, dit geluid gaan meten zodat we wel een totaalbeeld van het geluid hebben.

Bij quads en brommers wordt er gezegd dat er weinig/geen klachten bekend zijn maar verzamelt de gemeente deze wel? Kunnen mensen klachten indienen en weten de Heerlenaren dat ook?

Gegeven het feit dat de WHO en RIVM aangeven dat waardes van boven de 60 DB leiden tot gezondheidsschade en vroegtijdige sterfte kan de Partij voor de Dieren niet voor dit voorstel stemmen waar er voor een waarde wordt gekozen die tot gezondheidsschade en voortijdige sterfte kan leiden. Er wordt uitgegaan van argu- menten dat geluidswerende maatregelen niet mooi zijn. Voorzitter, wat is er mooier dan een lang leven? Dank u wel.