Winte­revent en vrije toegang voor kinderen


Indiendatum: 21 dec. 2018

Geacht college,
 1. Is het college het met PvdD eens dat het winter-ijsfestijn vrij toegankelijk moet zijn voor kinderen die leven in financieel moeilijke omstandigheden.
 2. Kan het college er op toezien dat dit niet op een stigmatiserende wijze zal gebeuren?
 3. Kan het college zich ervoor inzetten dat er gratis toegang is voor (alle) kinderen?

Graag beantwoording van de vragen binnen de gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Elian Géron

Partij voor de Dieren HeerlenIndiendatum: 21 dec. 2018
Antwoorddatum: 27 nov. 2018

 1. Is het college het met PvdD eens dat het winter-ijsfestijn vrij toegankelijk moet zijn voor kinderen die leven in financieel moeilijke omstandigheden.

  ANTWOORD: Het nieuwe kerstevenement Wintertijd wordt georganiseerd door een commerciële organisatie. De gemeente Heerlen verleent een subsidie. Het is aan de organisator om arrangementen samen te stellen voor iedereen die het event bezoekt. Inmiddels is duidelijk dat er meer dan 1500 schoolkinderen komen schaatsen. Ook heeft de organisator al meer dan 2000 social deals verkocht. Met de Stichting Leergeld is door HeerlenMijnStad een akkoord bereikt over hoe kinderen die leven in financieel moeilijke omstandigheden betrokken kunnen worden bij Wintertijd. Er worden 500 toegangskaarten ter beschikking gesteld aan deze doelgroep.
 2. Kan het college er op toezien dat dit niet op een stigmatiserende wijze zal gebeuren?

  ANTWOORD: De stichting Leergeld zal de uitvoering op zich nemen en acteren volgens hun regels waarbij de privacy gegarandeerd wordt.
 3. Kan het college zich ervoor inzetten dat er gratis toegang is voor (alle) kinderen?

  ANTWOORD: De organisator heeft een commercieel belang bij een geslaagd winterevent. Er wordt alles aan gedaan om zoveel mogelijk kinderen in staat te stellen aan Wintertijd deel te nemen. Daarvoor zijn oa. kortingsacties bedacht. Verder heeft de schoolactie al veel deelnemers opgeleverd. Gratis entree voor alle kinderen is dan ook niet passend.


Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Heerlen,namens dezen


wethouder voor Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling,

P.M.A. van Zutphen

Interessant voor jou

Artikel 33 vragen grootschalige bomenkap Imstenraderbos

Lees verder

Aanhoudend geweld en intimidatie jegens LHBTI personen Auroraflat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer